Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Arhīvs

LUTERS

NAV NEVIENA TAISNA

MANS GLĀBIŅŠ

KAS IR KRISTIETIS

AUGSTĀ STĀVOKLĪ

SKAĻĀK PAR VISU

DROŠĀK PAR VISU

TURPINI DARĪT LABU

NEIZPOSTI DARBU

ĪSTA DĀVANA

KULTŪRA

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU

DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU

Jānis Steiks /1885 – 1932/ *** Dievs, svētī Vidzemi Šo miera midzeni Ar laimi līdz! Šis zemes viducīts Ir dabas miteklīts Un debess mīlulīts Tik dārgs, cik glīts.…

KĀPĒC LĪVENTĀLAM BIJA JĀRAKSTA?

KĀPĒC LĪVENTĀLAM BIJA JĀRAKSTA?

Ansis Līventāls Ansis Līventāls, laika gaitā idejām mainoties, nav zaudējis reiz iemantoto  stabilo vietiņu latviešu literatūras vēstures lappusēs. Zaudējis nav, taču paspilgtinājies un izcēlies arī nav. Padomju…

VĒSTULES, VĒSTULES

VĒSTULES, VĒSTULES

Redzējumi izstādē “Svešuma vēstules” Laikam ritot, mainās cilvēku savstarpējās saziņas formas. Viens no ceļiem, kā iespējams apjaust gadu, gadu desmitu un pat gadu simtu tecējumā mainīgās komunikācijas…

MĪLESTĪBA UN VARA

MĪLESTĪBA UN VARA

Foto: www.neredzigobiblioteka.lv Mīlestība un vara – Mārtiņa Zīverta drāmu pamatproblēma Kad Mārtiņam Zīvertam 1953. gadā apritēja pusgadsimta jubileja, ievērojamā teātra kritiķe Paula Jēgere-Freimane ASV iznākošajā latviešu laikrakstā…

VĒSTURE

KRISTĪGĀS BAZNĪCAS PIRMSĀKUMS

KRISTĪGĀS BAZNĪCAS PIRMSĀKUMS

Vasarsvētki, El GRECO, 1600, Museo del Prado, Madrid, © Web Gallery of Art Kā katrai lietai uz zemes, tā arī kristīgajai baznīcai ir savs iesākums. Tas nozīmē,…

PIĒTISMS AGRĀK UN TAGAD

PIĒTISMS AGRĀK UN TAGAD

Luterāņu mācītājs Filips Jākobs Špēners 1675. gadā publicēja grāmatu Pia Desideria (“Dievbijīgās vēlmes”).Ļoti nedaudzas no luterāņu mācītāju sarakstītajām grāmatām turpmākajā baznīcas vēstures gaitā ietekmes ziņā spējušas līdzināties…

LATVIEŠU TEOLOĢIJAS SAKNES

LATVIEŠU TEOLOĢIJAS SAKNES

Tartu teoloģijas fakultāte kā luteriskās ortodoksijas bastions 19. gadsimtā Krievijas imperators Aleksandrs atjaunoja Tartu universitāti 1802. gadā. Visi luterāņu mācītāji Krievijas impērijā savu izglītību ieguva vāciski runājošajā…

LELB 1945. GADĀ (II)

LELB 1945. GADĀ (II)

 Teodors Grīnbergs (Nobeigums.) Pūles veicināt sadarbību dažādu kristīgo baznīcu starpā Politiski un sociāli grūtā situācija Padomju Latvijā 1945. gada vasaras sākumā lika domāt par sadarbības iespējām protestantisko…

SKATI

MISŪRI SINODES PADOMS

MISŪRI SINODES PADOMS

K.F.V.Valters Ievērojamais Misūri sinodes baznīctēvs K.F.V. Valters ļoti stingri ieteica konfesionāliem luterāņiem, kas atradās Eiropas valsts baznīcās, aiziet no šīm baznīcām. Kopš Valtera laikiem stāvoklis valsts baznīcās…

KOMPLIMENTI AUGUSTĪNAM III

KOMPLIMENTI AUGUSTĪNAM III

Sv. Augustīns, 1480, Sandro BOTTICELLI, Ognissanti, Florence, © Web Gallery of Art Daba, gudrība, prāts “Beidzot mēs sākam sevi mērīt nevis ar provinciāla drēbnieka olekti, bet ar…

BRĪNIŠĶĪGAIS TRAKUMS

BRĪNIŠĶĪGAIS TRAKUMS

Didža Meļķa saruna ar Apustuliskās luterāņu baznīcas (ASV) mācītāju un misionāru Denisu Hilmanu (Dennis Hilman, Apostolic Lutheran Church) Daudziem baznīcas dzīvē aktīviem nupat kā pagājušā gadsimta  90.…

TICĒT VAI NETICĒT BRĪNUMIEM?

TICĒT VAI NETICĒT BRĪNUMIEM?

Mannas brīnums,  TINTORETTO, 1577, Scuola Grande di San Rocco, Venice, © Web Gallery of Art Kāda partija savā priekšvēlēšanu cīņā televīzijas reklāmā izmantoja šādu teicienu: “Cik labi ir ticēt…

KLASIKA

SOLŽEŅICINA HARVARDAS RUNA

SOLŽEŅICINA HARVARDAS RUNA

Aleksandrs Isajevičs Solžeņicins (dz. 1918) lasītājiem Latvijā un pasaulē droši vien visvairāk ir pazīstams pēc viņa slavenā „Gulaga arhipelāga”, lai gan Nobela prēmiju literatūrā viņš ieguva jau…

LUTERS PATS PAR SAVU REFORMĀCIJAS CEĻU

LUTERS PATS PAR SAVU REFORMĀCIJAS CEĻU

Priekšvārds “Opera Latina” Vitenbergas izdevuma 1.sējumam Sveiciens dievbijīgam lasītājam Ilgi un dikti es esmu pretojies tiem, kas ir gribējuši izdot manas grāmatas vai, pareizāk sakot, manas lampiņas…

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (11)

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (11)

Prof. Karl Holl (1866-1926), Foto: http://www.hu-berlin.de Pēdējā laikā tas ir bijis galvenokārt Karls Hols, kas ir deklarējis, ka Dieva piedodošo rīcību no tikumiskā aspekta mēs nevaram pienācīgi…

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (10)

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (10)

Kontrasts starp Evaņģēliju un ārpus kristietības pastāvošajiem cilvēku centieniem sevi pestīt un darīt svētus jo īpaši skaidrs kļūst tad, ja ieklausāmies apustuļu vēstījumā. Jau iepriekš tika norādīts…

RAKSTI

LUTERA MANTOJUMS KRISTIETĪBAI

LUTERA MANTOJUMS KRISTIETĪBAI

Aukstajā 1546. gada 18. februāra naktī pirms rītausmas Eislēbenes pilsētā acis uz mūžu aizvēra Mārtiņš Luters. “Es vairs nedzīvošu tik ilgi, lai redzētu Lieldienas,” viņš bija teicis…

LUTERISKĀ TICĪBA UN TĀS LIKTENIS

LUTERISKĀ TICĪBA UN TĀS LIKTENIS

Šajā rakstā es vēlos dalīties ar jums savās pārdomās par mūsu mīļo luterisko baznīcu un tās likteni pasaulē. Pēdējā gadsimta laikā luterisms ir pieredzējis ārkārtīgi lielas izmaiņas.…

PRAKTISKĀ MAĢIJA

PRAKTISKĀ MAĢIJA

Ieskats Harija Potera fenomenā Apzinos, ka, izvēloties šādu tematu un atklādams savu attieksmi, esmu nostājies uz slidena ceļa, jo kaislības ap burvju puisēnu Hariju, proti, ap Džoannas…

BRĪNUMU BRĪNUMS

BRĪNUMU BRĪNUMS

Kristus pie krutsa, Albrecht ALTDORFER, 1520, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest, © Web Gallery of Art Brīnumu Brīnums jeb pestīšanas mistērija Lielu daļu no Kristus publiskās darbības aizņēma dažādi…

RUNAS

IDENTITĀTE

IDENTITĀTE

  Pravietis Jesaja, LORENZO Monaco, 1405-1410, Privātkolekcija © Web Gallery of Art Sprediķis par Jes. 55:1-5 Šajā Vecās Derības tekstā Jesaja mums māca svarīgu mācību par to, kas mēs esam,…

JĒZUS KRISTĪBA

JĒZUS KRISTĪBA

Jēzus kristības, nezināms itāliešu autors, Basilica di San Marco, Venice, © Web Gallery of Art Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī: “Atgriezieties no grēkiem,…

DIENA DIEVA PAGALMOS

DIENA DIEVA PAGALMOS

Jēzus vecāki gāja ik gadus uz Jeruzalemi Pashā svētkos. Kad nu Viņš bija divpadsmit gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzalemi. Un, kadsvētku dienas…

ŠĪS ZEMES KLUSIE

ŠĪS ZEMES KLUSIE

Simeans un Anna, REMBRANDT Harmenszoon van Rijn, 1627, Kunsthalle, Hamburg, © Web Gallery of Art Un, kad Marijas šķīstīšanas dienas bija beigušās pēc Mozus bauslības, tad tie…

Flickr Photo Stream

Rakstiet

admin@latvijasluteranis.lv