Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

DŪMUS REDZĒJI, BET UGUNI NESAJUTI

Kristus mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un uzmodināts.
(2. Kor. 5:15)
Šis laipnais, mīlestības pilnais pasludinājums tev nepalīdzēs, ja sacīsi: Kristus ir miris un augšāmcēlies grēcinieku labā, tādēļ es ceru, ka Viņš to ir darījis arī manis dēļ. Jā, tas ir pareizi. Taču tu gribi palikt savā vecajā ādā un izmantot šos vārdus tikai kā aizsegu savai apkaunojošajai alkatībai, augstprātībai un iekārei. Nemēģini satvert šo mierinājumu; lai gan Kristus ir augšāmcēlies par visiem, taču tev Viņš nav augšāmcēlies, jo tu Viņa augšāmcelšanos vēl neesi uzņēmis ticībā. Dūmus tu esi redzējis, bet uguni neesi sajutis. Vārdus tu esi dzirdējis, bet šo vārdu spēku nepazīsti.

Leave a Reply