Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

MIERS NEMIERA VIDŪ

Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas!
(Jņ. 14:27)
Jūs gan meklējat un ilgojaties miera, taču darāt aplami. Jo jūs meklējat tā, kā to dod pasaule, nevis Kristus. Vai jūs arī zināt, ka Dievs brīnumaini parādās savā tautā, sniegdams mieru nemiera vidū, tas ir, visos smagākajos pārbaudījumos; Viņš sūta tev savu mieru, kad esi ienaidnieku vidū. Tas nav miers, kuru neviens netraucē ­ miers, kādu dod pasaule, bet gan tāds miers, kas mierīgi panes visu, kad nemiers ceļas no visām pusēm. Jūs sakāt līdz ar Israēlu: miers, miers, ­ un tomēr miera nav. Sakiet līdz ar Kristu: krusts, krusts, ­ un tomēr tas nav krusts. Jo krusts vairs nav krusts, tiklīdz jūs priecīgi sakāt: lai svētīts ir krusts, tam līdzīga nav!

Leave a Reply