Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

ES AIZEJU

“Jēzus pēdējais Vakarēdiens”, Andre Derain.

Es aizeju…
(Jņ. 8:21)
Ir briesmīgi, ka Viņš aiziet, jo aiziedams Viņš paņem līdzi arī mūžīgo dzīvību un pestīšanu, visu, ko Dievs grib dot saviem ļaudīm; pēc Viņa aiziešanas paliek nāve, velns, grēks un visas nelaimes. To redzam pie jūdiem. Arī no turkiem Viņš ir aizgājis. Tāpat arī no pāvesta ļaudīm. Tur nav neviena, kas spētu glābt savu dvēseli. Arī mēs ar savu lielo nepateicību varam panākt to pašu. Un, kad būs zudis tas mazais pulciņš, kas tagad nopūšas un ilgojas pēc Evaņģēlija – kad būs izlobīts pats kodols, nāks sludinātāji, kuri nespēs atgriezt nevienu dvēseli, nedz kādu mācīt vai mierināt. Tā nu ir briesmīgi, ka Viņš saka: “Es aizeju.” Jo līdz ar Viņu aiziet Dieva atziņa, Kristības un Svētā Vakarēdiena izpratne, tā ka neviens vairs nezina, kas ir Dievs, kas – dzīvība, taisnība un pestīšana, tas ir, kā kļūt brīvam no grēka un nāves. Tas viss aiziet reizē ar Kristu, un tai vietā, no kuras Viņš aizgājis, viss kļūst vēl ļaunāk, nekā jebkad ir bijis.

Leave a Reply