Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

SAMAITĀŠU GUDRO GUDRĪBU

Grieķu filozofi (Sokrāts, Anistens, Hrīsips, Epikūrs)

Jo ir rakstīts: Es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu.
(1. Kor. 1:19)
Ja gribi zināt, kas Dieva priekšā ir taisnība, kas – netaisnība, zini, ka Svētā Gara spriedums ir šāds: viss, ko spēj saprast un izspriest cilvēka prāts, ir tikai miesīgas lietas, kas Dieva priekšā nav derīgas. Viss, kas cilvēkam iedzimts – nevis dāvāts līdz ar jauno piedzimšanu – ir nonāvējams un izdeldējams, tā ka nevienam nenākas lepoties ar savu gudrību, nedz paļauties uz to, ko šī pasaule atzīst par gudrību. Viss, ko pasaule slavē kā gudru un saprātīgu rīcību, Dieva priekšā ir vislielākā ģeķība. Īsi sakot – viss, ko pasaule dara, ir nevajadzīgs un nolādēts; derīgs ir vienīgi tas, kas nāk no Kunga Kristus un ir Viņa Vārds un Gars, kā Viņš mums māca. Bet visā, kas nenāk no mūsu Kunga, nav nekā laba.

Leave a Reply