Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

KAS TIC, SPĒJ VISU

moses

Mozus, Carlo DOLCI, Galleria Palatina (Palazzo Pitti), Florence, © Web Gallery of Art

No ticības taisnais dzīvos.
(Rom. 1:17)

Pravietis ir vienisprātis ar Mozu, kas saka: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Tā Kunga mutes (5. Moz. 8:3). Jo ticība nav tikai vēsturisku notikumu zināšana, bet droša paļāvība uz Dieva žēlastību, ko Viņš Kristus dēļ mums ir apsolījis Savā vārdā; šis Vārds ir Dieva spēks, kas atpestī visus, kuri tam tic. Ticībā uzņemts un satverts, Dieva vārds rada jaunu cilvēku, darbodamies kā mūsu miesā, tā dvēselē. Notiek tā, kā to izteic sv. Pāvila vārdi: “Ar sirds ticību panākama taisnība.” (Rom. 10:10) Tāpēc: “Tas visu spēj, kas tic.” (Mk. 9:23) Jo Vārds, pie kura viņš ar savu ticību turas, ir visspēcīgs.

Leave a Reply