Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

GRĒKI, GRĒKI

7deadly1

Septiņi nāves grēki (fragments), Hieronymus BOSCH, 1480, Museo del Prado, Madrid, © Web Gallery of Art

Iegaumējiet: nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir, elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā! (Ef. 5:5)

Alkatība, netiklība un nešķīstība ir lieli, briesmīgi grēki, tādēļ mūsu Kungs tos soda ar mēri un grūtiem laikiem. Tomēr visa zeme un ļaudis netiek iznīcināti. Bet ir kāds vēl briesmīgāks grēks, nekā netiklība un laulības pārkāpšana, proti – ne cilvēcisks, bet īsti velnišķīgs grēks ir tas, ka tiek izsmieta un izzobota Dieva lielā žēlastība un Viņa tēvišķīgais aicinājums.

Šādam grēkam nenovēršami seko pelnītais sods – pilnīga iznīcība. Kas gan vairs varētu palīdzēt tam, kurš nevien padodas savām vājībām, bet min kājām tos, kuri viņu vada un māca? Tas ir par daudz, ja mēs, būdami grēcinieki, gribam arī nonāvēt mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas nācis, lai mūs atpestītu; tādas lietas nevar darīt neviens cits, kā vien nekrietnais velns un tie, kuri ir velna apsēsti.

Leave a Reply