Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

ŽĒLASTĪBA CIEST

03graphi

Jums dota žēlastība, nevien uz Kristu ticēt, bet arī par Viņu ciest.
(Fil. 1:29)

Pieņemt krustu Dieva vārda un ticības dēļ – tas prasa tieši tik daudz kā – labprātīgi uzņemties un panest velna, pasaules, miesas, grēka un nāves naidu. Šāds krusts nav jāmeklē.

Tev tikai jāiesāk pirmā lieta jaunajā dzīvē: aizliedz pats sevi, tas ir, noliedz darbu pelnīto taisnību un apliecini ticības taisnību; un drīz vien pieredzēsi arī otru, proti, krustu, kas tev ir jāpieņem, tāpat kā Kristus to ir pieņēmis.

Bet liekuļi nolād šo pirmo – ticības taisnību, aizstāvēdami paši savu taisnību. Tādēļ viņi nevien neņem savu krustu, bet kļūst par krustā sitējiem un slepkavām, nolādēdami tos, kuri nes krustu.

Leave a Reply