Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

PAGĀNISKAIS AKLUMS

01parabl

Līdzība par aklajiem, Pieter the Elder BRUEGEL, 1568, Museo Nazionale di Capodimonte, Naples, © Web Gallery of Art

Nedzīvojiet vairs tā, kā pagāni dzīvo savā sirdsprātu tukšībā savas nezināšanas dēļ un sirds apcietinātības dēļ, aptumšojušies savā izpratnē un atsvešinājušies dzīvībai, kas no Dieva.
(Ef. 4:17–18)

Dieva lietās, tas ir, lietās, kuras saistītas ar Dievu un kurās jārīkojas tā, kā ir Dievam tīkami un kā nepieciešams mūsu pestīšanai, cilvēka daba ir pilnīgi un neglābjami akla, tā nevar rādīt mums ceļu ne soli, ne sprīdi; mūsu daba pat nespēj atpazīt šādas lietas.

Pārgalvības gan cilvēka dabai pietiek, tādēļ tā tomēr cenšas ko paveikt, klupdama gluži kā akls zirgs, taču viss, ko tā spēj izdibināt un secināt, ir aplami un maldīgi – tas ir tikpat droši kā tas, ka Dievs dzīvo.

Te mūsu daba rīkojas kā cilvēks, kas ceļ savu namu uz smiltīm, kā tas, kas domā no zirnekļa tīkla uzšūt sev svārkus, cept maizi, miltu vietā ņemot smiltis; tā sēj vēju un pļauj vētru, tā mēra gaisu ar karotēm, nes gaismu bļodā uz pagrabu un sver uguni uz svariem.

Cilvēka daba Dieva lietās dara visdažādākās aplamības un muļķības, kādas vien varētu iedomāties; jo tā dara savus darbus, gribēdama uzskatīt tos par kalpošanu Dievam, kas tie nekādā ziņā nav.

Leave a Reply