Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

EŅĢEĻI

concert1

Eņģeļi, Leonaert BRAMER, 1652, British Museum, London, © Web Gallery of Art

Vai tie visi nav kalpotāji gari, izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana?
(Ebr. 1:14)
Un redzi, eņģeļi pie Viņa piestājās un Viņam kalpoja.
(Mt. 4:11)

Tas rakstīts mums par mierinājumu, lai zinām, ka tad, kad drosmīgi cīnāmies pret velna uzbrukumiem, mums kalpo eņģeļi; un, ja šajā cīņā pastāvam, Dievs neliks mums pieredzēt trūkumu. Drīzāk jau eņģeļi nāks no Debesīm, lai kļūtu par mūsu maizniekiem un pavāriem, lai kalpotu mums visās vajadzībās, kā ir rakstīts Mateja evaņģēlija 4. nodaļā, kur eņģeļu kalpošana pieminēta ne paša Kristus dēļ – jo Viņam tas nebūtu vajadzīgs – bet gan tādēļ, lai mēs zinātu: ja eņģeļi kalpojuši Kristum, tie var kalpot arī mums. Es arī vairāk priecātos, ja ap mani pulcētos eņģeļi, nekā tad, ja man kalpotu divdesmit četri turku ķeizari ar visu savu varu un bagātībām. Arī simttūkstoš bruņotu vīru nespēj stāties pretī vienam eņģelim. Eņģeļi piestājās Kristum un kalpoja Viņam. Tie kalpoja Viņam mīlestībā, atnesdami ēdienu, dzērienu un visu, kas vien bija vajadzīgs.

Leave a Reply