Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

PRAVIEŠA LIKTENIS

3prophet

Trīs pravieši, Jean CHANGENET, 1490, Musée du Louvre, Paris, © Web Gallery of Art

Es neesmu liedzies veikt gana pienākumus Tavā uzdevumā; es nelaimes dienu neesmu vēlējies, to Tu zini! Kas nāca no Tavas mutes, tas ir atklāts Tavā priekšā.
(Jer. 17:16)

Kurš pilda sludināšanas amatu, lai atceras: velns un pasaule nedos tev miera, tie arvien tev uzbruks. Ja tu saki patiesību, pasaule kļūst vai traka no dusmām un sāk tevi vajāt un nolādēt, tā ka tev jācieš zaimi un izsmiekls.

Ja pasaule var izraut savu zobenu un cīnīties pret tevi, tā to noteikti arī darīs; un velns, būdams meistars šādās lietās, nāk tai palīgā, raidīdams uz tavu sirdi indīgas, ugunīgas bultas, gribēdams to izkausēt.

Kad nu tu sajūti šādus uzbrukumus, kad pasaule tevi nolād un vajā, turklāt vēl apsmej un izzobo tevi, un arī velns nerimstas tevi mocīt, – kas tad tev ir jādara? Vai jākļūst nepacietīgam, jāatstāj sludināšanas amats un jābēg?

Nē, tev jābūt pacietīgam, jāiztur, jāsaņem dūša un jāsaka: labi, mans Kungs Kristus jau iepriekš ir sacījis – jūs raudāsit un vaimanāsit; bet Viņš arī ir piebildis – jūsu bēdas tiks pārvērstas priekā.

Ja Viņš nav melojis, sacīdams, ka tagad, kad Viņu neredzu, man ir jābēdājas un jāraud, tad patiesība būs arī tas, ka es Viņu atkal redzēšu un manā sirdī mājos prieks.

Leave a Reply