Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

ZARS, KOKS, SAKNE

auvers01

Vincent van GOGH, 1890, Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterlo, © Web Gallery of Art

..nelielies zaru priekšā; bet, ja lielies, zini: ne tu nes sakni, bet sakne nes tevi!
(Rom. 11:18)

Es ceru, ka tad, ja pret jūdiem izturētos laipni un uzcītīgi mācītu viņiem saprast Rakstus, daudzi no viņiem kļūtu par īstiem kristiešiem un atgrieztos pie savu praviešu un tēvu ticības, no kuras viņi tagad aiziet arvien tālāk, tādēļ ka viņu mācība tiek atmesta un noniecināta, uzlūkota ar augstprātību un nicinājumu.

Ja apustuļi, kas arī bija jūdi, būtu izturējušies pret pagāniem tā, kā mēs, pagāni, izturamies pret jūdiem, no pagānu vidus nebūtu nācis neviens kristietis. Lai kā mēs lielītos, tomēr esam un paliekam pagāni, kamēr jūdi ir  Kristus asinsradinieki.

Mēs esam tikai viesi un svešinieki, bet viņi – mūsu Kunga īstie brāļi un radinieki. Tādēļ, ja varētu lielīties ar miesu un asinīm, tad jāatzīst, ka jūdi ir Kristum tuvāki nekā mēs (Rom. 9).

Leave a Reply