Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

JĒZUS PIEŅEM GRĒCINIEKUS

54religi

Kristus un laulības pārkāpēja, Lūkas Kranahs (Sr.), Szépmûvészeti Múzeum, Budapest, © Web Gallery of Art

Šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem.
(Lk. 15:2)

Kristus ciltskoka aprakstā jeb radinieku sarakstā varam pamanīt to, ka evaņģēlists piemin četras Rakstos ir labi pazīstamas sievas – Tamāru, Rahabu, Ruti un Betsebu; bet tādas sievas, kam bijusi ļoti laba slava, – kā Sāru, Rebeku, Leu un Rahēli viņš nepiemin. Es domāju, tas darīts tādēļ, ka pieminētās sievas bijušas grēcinieces; Kristus ir nācis pasaulē lielā dzimtā, kurā bijušas arī netikles un nelieši.

Tas mums atklāj, cik liela ir Kristus mīlestība pret grēciniekiem (kuri atgriežas). Jo ar patiesu svētumu ir tā: jo lielāks tas ir, jo tuvāk tas pienāk grēciniekam. Ja Kristus būtu bijis farizejs, Viņš nebūtu lepojies ar šādiem radiniekiem – jā, Viņš būtu raucis degunu un novērsies no tiem. Bet, tā kā Viņš bija svēts, arī šīs grēcinieces tiek sauktas par Viņa vecmāmiņām.

Leave a Reply