Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

BAUŠĻU PIRMAIS GALDIŅŠ

ark3

Derības šķirsts ar baušļu galdiņiem, Luigi ADEMOLLO, 1816, Room of the Ark (Palazzo Pitti), Florence, © Web Gallery of Art

Neviens darbs nav pats par sevi labs, ja nav darīts ticībā, paļāvībā un Dieva žēlastībā. Un cik daudz mums ir darāmā, ja vien šo bausli ievērojam, un ka, to neizpratuši, diemžēl nopūlamies ar daudziem citiem darbiem.

Trešais bauslis saka: “Tev būs svēto dienu svētīt.” Pirmajā bauslī tiek noteikts, kā mūsu sirdij jāizturas pret Dievu ar savām domām, otrajā — ar muti un vārdiem; bet šajā, trešajā bauslī pavēlēts, kā mums būs izturēties pret Dievu darbos.

Tas ir pirmais Mozus bauslības galdiņš, uz kura rakstīti šie trīs baušļi; tie vada cilvēku lietās, kuras tieši attiecas uz Dievu, kurās cilvēkam ir darīšana ar Dievu un Dievam ar cilvēku — tieši, bez kādas radības starpniecības.

Šī baušļa pirmie darbi ir vienkārši un uztverami, to mēdzam saukt par dievkalpošanu; tie ir: mises klausīšanās, lūgšana, sprediķu uzklausīšana svētajās dienās. Tādā izpratnē šai bauslī ir pavisam maz darbu; turklāt, kā jau iepriekš sacīts, šie darbi nekā nav vērti, ja tie netiek darīti Dieva labvēlībā, paļāvībā un ticībā.

Tādēļ būtu pat labi, ja svēto dienu būtu mazāk, — tādēļ, ka mūsu laikos šajās dienās tiek darīts vairāk ļaunu darbu nekā darba dienās; tā tas ir ar slaistīšanos, negausīgu rīšanu un dzeršanu, spēlēšanu un citiem ļauniem darbiem; turklāt mise un sprediķis tiek uzklausīti, nesaņemot no tiem nekādu labumu, lūgšana — teikta bez ticības.

Tiek pat uzskatīts, ka ar to ir diezgan, ja misi ar savām acīm esam skatījuši, sprediķi ar ausīm dzirdējuši, lūgšanu ar muti sacījuši, un, tik virspusēji šīs lietas uzlūkojot, nemaz netiek domāts, ka mums vajadzētu kaut ko no mises uzņemt un paturēt sirdī, kaut ko no sprediķa mācīties un ievērot, kaut ko ar mūsu lūgšanu meklēt, vēlēties un sagaidīt.

Te gan visvairāk vainīgi ir bīskapi un priesteri — jeb tie, kuriem pavēlēts sludināt —, ka viņi nesludina Evaņģēliju un nemāca ļaudis, kā tiem uzlūkot misi, klausīties sprediķi un lūgt. Tādēļ īsi izskaidrosim šos trīs darbus.

Luters

Leave a Reply