Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

LŪGŠANU NAMS

early22

Saint-Germain-l’Auxerrois baznīca, Claude MONET, 1867, Nationalgalerie, Berlin, © Web Gallery of Art

Pēc senas tradīcijas kopīga lūgšana tiek turēta sprediķa beigās, kad ir pateikta grēksūdze un no kanceles aizlūgts par visiem kristiešiem. Taču nepietiek, ja šī lūgšana ir tikai ceremonija.

Tai jābūt nopietnam pamudinājumam, lai cauri visai misei lūdzam par savu grēka postu un ticībā lūgtu par ikvienu cilvēku. Arī sludinātājs mūs mudina, pamāca un brīdina par mūsu grēkiem, ka topam pazemoti. Īsā formā tas jādara kopīgi, lai pēc tam visi ļaudis katrs pats sūdzētu Dievam savus grēkus.

Tas ir Dieva prāts, ka vismaz daļa ļaužu šādi klausītos misi un lūgtu – lai tas kā kopīgs visas tautas siržu sauciens paceltos pie Dieva. — Cik neizmērojama tikumība un palīdzība sekotu šādai lūgšanai! Kas gan visiem ļaunajiem gariem var notikt vēl briesmīgāks! Vai šeit, uz zemes, var paveikt vēl kādu lielāku darbu? Tik daudzi dievbijīgie ar to tiktu pasargāti, tik daudzi grēcinieki atgriezti.

Kristus Baznīcai uz zemes nav lielākas varas un lielāka darba, kā šī kopīgā lūgšana pret visu, kas tai var uzbrukt. Ļaunais gars to labi zina; tādēļ tas dara visu, ko spēj, lai šādu lūgšanu aizkavētu. Viņš ļauj mums celt skaistas baznīcas, dibināt klosterus, spēlēt, lasīt un dziedāt, turēt mises un pār mēru aizrauties ar greznību; par to visu viņam nav nekādu bēdu, jā, viņš pat palīdz, lai mēs šādu dzīvi uzskatītu par pašu labāko un iedomātos, ka ar to pietiek.

Bet tai pašā laikā kopīga, spēcīga, auglīga lūgšana izzūd, šādā svētulībā tā nemanāmi izpaliek, — un tieši to grib panākt ļaunais gars. Jo, kur lūgšana ir atmesta, tur neviens viņam nevarēs stāties pretīm, nedz ko atņemt.

Bet, kur viņš ieraudzītu, ka gribam palikt pie šādas lūgšanas, — vai tas būtu zem salmu jumta vai pat cūku kūtī — viņš patiesi daudz vairāk baidītos no šīs cūku kūts, nekā no visām augstajām, lielajām, skaistajām baznīcām, torņiem, zvaniem un jebkuras vietas, kur nav tādas lūgšanas.

Tas tiešām nav atkarīgs no vietām vai ēkām, kur mēs sanākam kopā, bet gan — vienīgi no šīs neuzvaramās lūgšanas: vai mēs to patiesi visi kopā lūdzam un nesam Dieva priekšā.

Luters

Leave a Reply