Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

GAVĒŠANA

breakfas

Brokastis, Pieter CLAESZ, 1646, Pushkin Museum, Moscow, © Web Gallery of Art

Tālāk seko miesas vingrināšana — lai iznīcinātu tās ļaunās, rupjās tieksmes un rastu tai mieru; šīs tieksmes izskaužamas un apslāpējamas ar gavēšanu, nomodā palikšanu, strādāšanu. No šejienes arī mācāmies, cik daudz un kādēļ mums vajag gavēt, būt nomodā vai strādāt.

Diemžēl ir daudz aklu cilvēku, kuri sevi moka ar gavēšanu, nomodu vai darbu tādēļ, ka uzskata tos par labiem darbiem un nopelniem. Tādēļ viņi dažkārt dara tik daudz šādu darbu, ka samaitā ar tiem savu miesu un sagroza savu prātu.

Vēl aklāki ir tie, kuri ievēro gavēšanu nevien pēc ilguma vai daudzuma, bet arī pēc ēdieniem, uzskatīdami, ka ir daudz labāk, ja viņi neēd gaļu, olas vai sviestu. Ir vēl arī tādi, kuri gavēšanā vadās pēc svētajiem un izvēlas noteiktas dienas — viens trešdienu, otrs sestdienu, cits sv.Barbaru, cits sv.Sebastianu utt.

Visi šie ļaudis gavēšanā nemeklē neko citu, kā vien darbu pašu par sevi; ja viņi to paveikuši, tie domā, ka ir labi darījuši. Šeit negribu runāt par to, ka daži gavēdami tomēr piedzeras, daži atkal tik bagātīgi gavē ar zivīm un citiem ēdieniem, ka ēdot gaļu, olas un sviestu, tie būtu varējuši tikt tuvāk gavēnim, turklāt saņemt daudz labākus gavēņa augļus. Jo šāds gavēnis nav saucams par gavēšanu, bet gan — par Dieva apsmiešanu.

Tādēļ es pieļauju, ka ikviens izvēlas dienas, ēdienus, kā un cik daudz gavēt — pēc savas patikas, ja vien viņš neapstājas pie pašas gavēšanas, bet uzmana savu miesu — cik tā ir alkatīga un pārgalvīga, tik arī tai jāuzliek gavēšanas, nomoda un darba — un ne vairāk; vienalga, vai to būtu pavēlējis pāvests, baznīca, bīskapi, biktstēvi vai vēl kāds cits.

Jo gavēšanas, nomoda, darba mēru un veidu neviens nedrīkst noteikt pēc ēdiena daudzuma vai dienām, bet — vienīgi pēc miesas pārgalvības un tieksmju mazināšanās vai pieauguma, jo šie darbi iestādīti tikai tādēļ, lai apslāpētu un iznīcinātu miesas ļaunās tieksmes. Ja šādu tieksmju nebūtu, ēšana būtu tikpat laba kā gavēšana, gulēšana — kā nomods, bezdarbība — kā darbs, un nebūtu nekādas atšķirības šajās lietās.

Luters

Leave a Reply