Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

GODĀT MĀTI BAZNĪCU

y_luther

Luters sludina, Lūkass Kranahs Jr., 1550, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, © Web Gallery of Art

Vēl viens baušļa darbs ir – godāt un paklausīt garīgo māti, svēto kristīgo Baznīcu un garīgo varu lietās, kurās tā mums ko pavēl, aizliedz, nosaka, saista, atraisa – lai pēc tā vadāmies. Un, kā godājam, bīstāmies un mīlam savus miesīgos vecākus, tāpat mums jāizturas arī pret garīgo valdību, atzīstot tās taisnību visās lietās, kur vien tas nav pret pirmajiem trim baušļiem.

Tagad ar šo darbu iet vēl ļaunāk, nekā ar pirmo: garīgajai valdībai vajadzētu sodīt grēku ar lāstiem un likumiem, vajadzētu turēt savus garīgos bērnus dievbijībā, lai tiem būtu pamats šo darbu izpildīt, vingrināties savas garīgās mātes godāšanā un paklausībā tai.

Tagad neredzam nekādu uzcītību šajās lietās, un garīgā valdība izturas pret saviem padotajiem gluži kā tās mātes, kuras pamet savus bērnus un skrien pakaļ mīļākajiem, kā Hozejas 2:7 sacīts; tie nesludina, nemāca, nesavalda, nesoda un kristietībā nav vairs nekādas garīgas valdības.

Ko tad nu lai saku par šo darbu? Ir gan vēl palikušas kādas gavējamas dienas un svētdienas, taču būtu labāk, ja arī tās tiktu atmestas. Neviens tās tāpat vairs neievēro, nekas no tā vairs netiek darīts, kā vien lāsti tiek uzlikti parādu dēļ – lai gan tam tā nevajadzētu notikt.

Bet garīgajai valdībai jāraugās, lai laulības pārkāpšana, nešķīstība, augļošana, negausīga rīšana, pasaulīgs krāšņums, pārmērīga greznība un līdzīgi atklāti grēki tiktu visstingrākajā veidā nosodīti un laboti, turklāt draudzes un skolas tiktu kārtīgi vadītas, nopietni uzturot tajās dievkalpošanu, lai jaunos ļaudis, zēnus un meitenes skolās un klosteros audzinātu dievbijīgi, izglītoti vīri, un tādā kārtā vecākie dotu jaunajiem labu piemēru, lai kristietība tiktu vairota un ar saviem jaunajiem ļaudīm rotāta.

Tā Sv. Pāvils pamāca savu skolnieku Titu, 2:1-10, lai viņš pareizi vadītu un mācītu visu kārtu ļaudis, vecus un jaunus, vīrus un sievas. Bet šodien katrs dara ko grib. Mācīts šodien ir vienīgi tas, kas pats par sevi vada un māca,  jā, diemžēl esam nonākuši tik tālu, ka vietas, kurās būtu mācāms vis labais, kļuvušas par neliešu skolām, un neviens vairs neliekas ne zinis par mežonīgo jaunatni.

Luters

Leave a Reply