Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

KAM KRĀJIS?

goblet

Tāds ir pasaules liktenis. Tikai retu reizi lielas bagātības tiek uzkrātas Dievam tīkamā veidā. Tādēļ tās arī netiek izmantotas, lai dotu patiesu prieku un baudījumu, vai sniegtu kādam palīdzību. Tā vietā tās tiek izšķērdētas tādējādi, ka neviens nezina, kur tās palikušas. Esmu bieži to pieredzējis, it īpaši pie kanoniķiem, kas bijuši veiksmīgi un bagāti un kas ir atstājuši lielu mantību.

Pēc savas nāves šī mantība ātri vien izsīkst vai nonāk pie cilvēkiem, kas nejūtas viņiem ne kripatiņu pateicīgi, bet kas neapdomīgi un nožēlojami to izšķērdē un izšķiež. Un, ja sākas karš, tad velnam patiesi ir iespēja izrīkoties pēc savas patikas. Karstgalvju rokās nonāk nauda, kas viņiem nav nemaz domāta, un viņi to izlieto, lai citiem radītu visdažādākās nepatikšanas.

Ja kāds ir krājis jau ilgāku laiku un ja viņam vaicā, kas iegūs viņa īpašumus, viņam nākas atbildēt, ka viņš nezina. Bieži nekas nenotiek tā, kā plānots. Cilvēks ir vientiesīgs muļķis, ja visa viņa paļāvība un laime ir atkarīga no tā, ka visu savu dzīvi tas ir nomocījis sevi ar rūpēm un raizēm, un tomēr nezina, kam viņš to visu krājis.

Taču cilvēki tam visam nepievērš uzmanību. Cilvēciskais aklums un ļaunums ir pārāk liels, un pasaule vēlas būt pasaule un ciest, lai kalpotu tās rūsošajām bagātībām. Kad tā ir kalpojusi ilgu laiku un sadusmojusi Dievu, tad nāk tās galīgā samaksa: Dievs vairs nevar palīdzēt, un Viņš atstāj tos ārā aukstumā.

Pasaule neļauj nevienam to aizkavēt, gluži kā uguni nevar aizkavēt degt vai ūdeni nevar aizkavēt uguni izdzēst. Tāpēc ļaujiet, lai pasaule iet savu gaitu, un turiet prātā sludināšanu, kuru jūs kā kristieši esat klausījušies. Jums ir sludināts, kur jums jātiecas un jāatrod sava manta, kur tā būs jums drošībā un kur tā paliks mūžīgi un nepāries cita īpašumā.

Tajā pašā laikā lietojiet laicīgos īpašumus, ļaujot tiem nākt un iet kā kaut kam pārejošam. Ja to darīdami, jūs uzkrāsit bagātību dievbijīgā un godīgā ceļā, tad Viņš parūpēsies, ka tā paliks, ja tai būs jāpaliek, un nezudīs, bet tiks saprātīgi tērēta, paveicot daudz laba.

Luters

Leave a Reply