Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

LIEC VISU DIEVA ROKĀS

Paul_Gerhardt

Paul Gerhard: Befiehl du Deine Wege

1. Liec visu Dieva rokās,
Kas sirdī sūri smeldz.
Rūp Viņam tavas mokas,
Kas padebešus redz –
Kas vējiem, mākoņgrēdām
Liek rasties, nākt un kust –
Viņš ceļu rod caur bēdām –
Tev neļaus gāzties, zust.

2. Ja paļausies Tam Kungam,
Tad tiksi skaidrībā,
Ne pūlēs klupdams krizdams,
Bet Dieva vadībā,
Ne drūmumā un rūpēs –
Sev spriežot ciešanas,
No Dieva var ko izplēst –
Viņš gaida lūgšanas.

3. Viss pastāv Tavā ziņā,
Tavs lēmums mūžīgs, drošs.
Draud nāve – tveries Viņā,
Tēvs galā apžēlos!
Kas rūdīts vētrā tādā,
Tam, Tu Kungs, stiprais Dievs,
Dod drosmi, spēkus gādā,-
Tev glābt – labpaticies.

4. Tas ceļš, kas izved brīvē
Tev allaž zināms ir,
Tu svētību nes dzīvē,
Tavs gājums tumsu šķir.
Kas Tev lai pretī stātos?
Bez mitas strādā Tu
Lai to, kas bērniem nāktos,
Tu viņiem gādātu.

5. Kaut velns gan iedomāsies
Šo plānu sagandēt,
Pats Dievs tam pretī stāsies –
Ir velti šaubas sēt.
Ko Viņš par mērķi spraudis
Un ko grib būtībā, –
To saņems viņa ļaudis
Visbeidzot pilnībā.

6. Sirds ceri, sauc pēc veldzes –
Tā cerot spēki dīgst.
Dievs remdēs tavu smeldzi,
Kad skumjās dvēsl’e nīkst.
Viņš tvers – no ļauna izraus,
Tik gaidi. – Pienāks laiks,
Kad prieks un līksme ieskaus –
Un saulē mirdzēs vaigs.

7. Rau, rau kā sāpes aiziet –
Vairs raizes nenomāc.
No skumjām vaļā raisies!
Kam tev tik bēdīgs prāts?
Ne tev būs lemt un prātot
Kā vadīt, uzturēt –
Dievs visu zin un kārto,
Viņš teiks, kam būt, kam nē.

8. Lai Viņš viens teic un valda –
Tā rokās nodots viss.
Viņš lietas lems bez malda –
Tevi izbrīns piepildīs,
Kad Viņš kā Dievam klājas
Ar prasmi brīnišķu
Tai jūgā droši stājas
Ko nespēj pavilkt tu.

9. Tev netrūks tādu brīžu
Kad Dievs šķiet tālu prom.
Kaut lūdz tu balstu drīzu
Dievs tev to negrib dot.
Tu spried, ka Viņš ir dusmās,
Un tu vairs nejaudā…
Kā glābties tādās šausmās,
Kad pats Dievs atraida?

10. Ja tomēr palikt spēsi
Tu Viņam uzticīgs,
Viņš nocels tavu nēsi,
Kas tev šķiet bezcerīgs.
To apjēdz, brīvs, kad topi:
Ne katrs slogs bij’ slikts –
Tik paļāvies tu skopi –
Dievs ļaus tev vaļā tikt.

11. Prieks tam, kas pastāv likstās
Un iztur pārbaudē.
Tāds uzvar – kronis tiks tam,
Sirds teic un gavilē!
Jau plīvo palmu zari,
Ko Dievs tev rokā sniedz
Nu pateikties tu vari,
Ka postā pestīts tiec.

12. Ak Kungs, spried galu vaidiem,
kas spiež un nomāc mūs.
Liec pretī stāvēt spaidiem,
Kad nāvē jāiet būs.
Ļauj allaž būt pie Tevis –
Tu spēj caur tumsu nest,
Mums drošu ceļu devis –
Tam būs mūs mājup vest.
Tulk. A. Dāboliņš

Leave a Reply