Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

PAT NOZIEDZNIEKI ZIEDOJAS

08_3ce8a

Saules, mēness, augu radīšana, 1511, MICHELANGELO Buonarroti, Cappella Sistina, Vatican, © Web Gallery of Art

Vēl viens piemērs ir no kriminālnoziedznieku un slepkavu savstarpējām attiecībām. Arī viņiem piemīt prasme turēties kopā un atbalstīt vienam otru. Viņi pat var otra dēļ ziedot savu veselību, īpašumus un pat dzīvību; taču viņu galvenais nolūks ir kaitēt citiem, laupīt un nogalināt, un tas viss vienīgi laicīgas un nedrošas mantas dēļ.

“Tādēļ,” Viņš vēlas sacīt, “jums jākaunas par sevi. Jūs saucat sevi par kristiešiem un Dieva bērniem un vēlaties nokļūt Debesīs. Jums ir tik labs un uzticīgs Tēvs, kas apsola un dod jums visu labu. Taču jūs neesat uzticīgāki par laupītājiem un slepkavām; jūs esat tādi paši kā visi noziedznieki virs zemes.”

Jo nekad nav bijuši cilvēki, kas būtu tik ļauni, ka nepazīst nekādu mīlestību vai draudzību savās attiecības. Kā gan citādi viņi varētu veikt savus darījumus? Pat velni ellē nevar sadzīvot esot viens otra pretinieki, citādi viņu valstība drīz sabruktu, kā pats Kristus saka (Mt. 12:25,26).

Luters

Leave a Reply