Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

NO SIRDS

109david

Bazilarijs saņem dāvanas, 1781, Jacques-Louis DAVID, Musée des Beaux-Arts, Lille, © Web Gallery of Art

Kāds varbūt sacīs: “Kad Viņš saka, ka labdarībai ir jābūt slepenai, kā tad to saprast? Vai ir aizliegts to pateikt tam, kam dāvana jāsaņem?” Atbilde ir: nē. Jo mums ir jāsaprot, kāpēc Kristus tā runā. Viņš raugās uz sirdi un motivāciju, lai atklātu, vai dāvanas nolūks ir meklēt paša godu un slavu.

Ja tā, tad tam nav nekādas vērtības pie Dieva, kaut arī tas palīdzētu daudziem trūcīgiem cilvēkiem. Bet darīt labu slepeni nozīmē to, ka sirds nav dižmanīga vai kārīga iemantot no tā godu un reputāciju, bet tā ir mudināta dāvināt par velti, neatkarīgi no tā, vai tas atstāj iespaidu un iegūst cilvēku atzinību, vai arī ikviens to nicina un apgāna.

Luters

Leave a Reply