Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Home » Archives by category » GRĀMATAS » KLASIKA

SOLŽEŅICINA HARVARDAS RUNA

SOLŽEŅICINA HARVARDAS RUNA

Aleksandrs Isajevičs Solžeņicins (dz. 1918) lasītājiem Latvijā un pasaulē droši vien visvairāk ir pazīstams pēc viņa slavenā „Gulaga arhipelāga”, lai gan Nobela prēmiju literatūrā viņš ieguva jau 1970. gadā, vēl…

LUTERS PATS PAR SAVU REFORMĀCIJAS CEĻU

LUTERS PATS PAR SAVU REFORMĀCIJAS CEĻU

Priekšvārds “Opera Latina” Vitenbergas izdevuma 1.sējumam Sveiciens dievbijīgam lasītājam Ilgi un dikti es esmu pretojies tiem, kas ir gribējuši izdot manas grāmatas vai, pareizāk sakot, manas lampiņas gaismā tapušās satrauktās…

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (11)

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (11)

Prof. Karl Holl (1866-1926), Foto: http://www.hu-berlin.de Pēdējā laikā tas ir bijis galvenokārt Karls Hols, kas ir deklarējis, ka Dieva piedodošo rīcību no tikumiskā aspekta mēs nevaram pienācīgi pamatot tikai ar…

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (10)

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (10)

Kontrasts starp Evaņģēliju un ārpus kristietības pastāvošajiem cilvēku centieniem sevi pestīt un darīt svētus jo īpaši skaidrs kļūst tad, ja ieklausāmies apustuļu vēstījumā. Jau iepriekš tika norādīts uz to, ka…

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (9)

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (9)

3. nodaļa Cilvēka attaisnošana Dieva priekšā, pasludinot piedošanas vārdu [Absolūciju] Nerimstoši plūstošā laika straume nivelē un padara relatīvu ikvienu cilvēka kā garīga, tā arī varonīga spēka lielumu. Vadoņu tēli, kas…

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (8)

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (8)

Prof. Karl Heim Savu kritisko ētikas izvērtējumu Heims noslēdz ar norādījumu, ka visa cilvēka tikumība, kas ir iegūta no dabiskā cilvēka ētiskā apriori, patiesībā ir ļoti relatīva. Šajā pasaulē mēs…

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (7)

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (7)

Canova Antonio, 1786–93 Kamēr reliģiozā erotika sirgst ar nepavaldītu un apskurbušu šīs pasaules apsēstību, mistika maldīgi cenšas bēgt prom no pasaules, tomēr abos šajos gadījumos cilvēka stāvoklis labāks nekļūst. Cilvēka…

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (6)

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (6)

Dr. Adolfs Keberle Kādam tas varētu šķist arī apšaubāmi, ka mūsu tēmas sistemātiskais attēlojums šeit ir ļoti saistīts ar vēsturiskām personām. Tomēr mēs to esam uzdrošinājušies, jo Pāvils un Luters…

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (5)

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (5)

2. nodaļa Dieva sods par cilvēka sevis paša svētdarīšanu Mēs esam iepazinušies ar cilvēka, kas vēlas būt reliģisks, ilgu pilno, sasprindzināto attīstību visā tās formu, vietas un laika daudzveidībā, kā…

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (4)

SVĒTUMA MEKLĒJUMOS (4)

Savos pirmsākumos vācu ideālisms nav tīra “grieķu” domāšana. Pret šo “domāšanu” savas kristīgās pārliecības vai Kanta ietekmes dēļ visai atturīgi izturējās pat tie filozofi, kas jau no paša sākuma bija…

Page 1 of 212