Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

Home » Archives by category » VĒSTURE

KRISTĪGĀS BAZNĪCAS PIRMSĀKUMS

KRISTĪGĀS BAZNĪCAS PIRMSĀKUMS

Vasarsvētki, El GRECO, 1600, Museo del Prado, Madrid, © Web Gallery of Art Kā katrai lietai uz zemes, tā arī kristīgajai baznīcai ir savs iesākums. Tas nozīmē, ka tai ir…

PIĒTISMS AGRĀK UN TAGAD

PIĒTISMS AGRĀK UN TAGAD

Luterāņu mācītājs Filips Jākobs Špēners 1675. gadā publicēja grāmatu Pia Desideria (“Dievbijīgās vēlmes”).Ļoti nedaudzas no luterāņu mācītāju sarakstītajām grāmatām turpmākajā baznīcas vēstures gaitā ietekmes ziņā spējušas līdzināties šai grāmatai. Pia…

LATVIEŠU TEOLOĢIJAS SAKNES

LATVIEŠU TEOLOĢIJAS SAKNES

Tartu teoloģijas fakultāte kā luteriskās ortodoksijas bastions 19. gadsimtā Krievijas imperators Aleksandrs atjaunoja Tartu universitāti 1802. gadā. Visi luterāņu mācītāji Krievijas impērijā savu izglītību ieguva vāciski runājošajā Tartu teoloģijas fakultātē.…

LELB 1945. GADĀ (II)

LELB 1945. GADĀ (II)

 Teodors Grīnbergs (Nobeigums.) Pūles veicināt sadarbību dažādu kristīgo baznīcu starpā Politiski un sociāli grūtā situācija Padomju Latvijā 1945. gada vasaras sākumā lika domāt par sadarbības iespējām protestantisko baznīcu starpā. Šie…

LELB 1945. GADĀ (I)

LELB 1945. GADĀ (I)

Evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijas PSR 1945. gadā Situācija 1945. gada sākumā Otrā pasaules kara beigās Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca (LELB) otro reizi piedzīvoja, kā Padomju vara pārņem kontroli. 1944. gada…

LUTERA NOZĪME MŪSDIENĀS

LUTERA NOZĪME MŪSDIENĀS

Šoruden mums ir divas dienas (ar 11 dienu atstarpi), kad pieminam Mārtiņu Luteru, lielo reformatoru, kura vārdā nosaukta kristīgās pasaules mūsu daļa. (*Raksts sacerēts 1983. gada. 9.nov.) Rīt, 10. novembrī,…

LATVIJAS LUTERĀŅU DZIESMU GRĀMATAS

LATVIJAS LUTERĀŅU DZIESMU GRĀMATAS

Dzīva ticība arvien vēlas slavēt savu Kungu un Dievu, tā vēlas izteikt savu pateicību par Dieva vārdā un sakramentos saņemto žēlastību un visām dāvanām, kā arī patverties pie Viņa, kad…

LELB STĀVOKLIS PADOMJU LAIKĀ

LELB STĀVOKLIS PADOMJU LAIKĀ

Reliģija padomju laikos tika aplūkota kā pagātnes palieka cilvēka apziņā. To uzskatīja par “vecās iekārtas mantojumu”. “Marksisms-ļeņinisms māca, ka reliģija galīgi izzudīs komunismā. Šo tēzi apstiprina Padomju Savienības pieredze, kur,…

EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ SINODE

EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ SINODE

No norvēģu līdz amerikāņu ticības apliecināšanai Baznīcas situācijas ASV stipri atšķiras no situācijas Eiropā, it īpaši tais zemēs, kur ir valsts, nacionālās un teritoriālās baznīcas. Eiropā vairumam baznīcu ir noteiktas…

DESA VIRSŪ

DESA VIRSŪ

Pēc Latvijas Luterāņa „Grāmatu apskatā” publicētās recenzijas par grāmatu „Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas vēsture 1944–1990” tās autors izteica vēlēšanos vēl ko piebilst. Tādā sakarā arī notika šī saruna ar LELB…

Page 1 of 41234