Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

GARS KĀ VĒJŠ

4wind1

Ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!
(Jņ. 3:5)

Tai jābūt pavisam citādai dzimšanai nekā piedzimšanai no tēva un mātes. Arī tas gan ir Dieva darbs, ka cilvēks nāk pasaulē dabīgā veidā; taču to Dievs paveic caur tēvu un māti – bērns piedzimst no viņu miesas un asinīm.

Turpretī kristieša dzimšana notiek bez cilvēku līdzdalības un palīdzības – ne no miesas un asinīm (ne no vīra gribas), bet no Dieva, no Kristības ūdens un Svētā Gara. Tu gan redzi Kristības ūdeni kā rasu (Ps. 110) un dzirdi Vārdu atskanam kā vēju.

Bet Garu un to, ko tas paveic, proti – kā cilvēks Kristībā top šķīsts un svēts, kļūdams no elles bērna par Dieva bērnu – to tu nevari ne redzēt, ne dzirdēt, ne arī saprast.

Leave a Reply