Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

GRĒKS TĀ SAKNĒ

30religi

Kristus uzvara pār grēku un nāvi, Peter Paul RUBENS, 1622, Liechtenstein Museum, Vienna, © Web Gallery of Art

Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, nedz viņa kalpu, nedz viņa kalponi, nedz viņa vērsi, nedz viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder.
(2. Mozus 20:17; 5. Mozus 5:21)

Šajos divos baušļos tiek aizliegta pašā mūsu dabā apslēptais nepārvaramais kārīgums, jā, pati ļauno domu sakne. Sestajā un septītajā bauslī tiek aizliegta sirds piekrišana iekārei, kā arī locekļu darītās piekrišanas zīmes – mutes vārdi un ļaunās miesas darbi; bet šeit tiek aizliegtas pašas sākotnējās dziņas – tās tiek apturētas pašā saknē un pirmsākumā.

Jo, lai nāktu Debesu valstībā, mums jābūt tik šķīstiem, ka mūsos vairs nebūtu nekādu ļaunu tieksmju, nedz pašas saknes, kas tiecas uz ļaunu, bet tikai pilnīga miesas un dvēseles veselība, tā ka mēs būtu tīri no visiem netikumiem.

Taču tas šajā dzīvē nenotiek, un tas arī nav mūsu varā. Jo kurš gan varētu lepoties, sacīdams, ka viņam ir šķīsta sirds? Kurš spēj apdzēst spītīgo ļaunās iekāres liesmu, kas iesakņojusies mūsu locekļos tik dziļi, ka arī Svētais Pāvils (Rom. 7) stāsta par šo savu locekļu un grēka ļaunumu?

Mēs savaldām savas ausis, acis un visas maņas no iekšienes un ārienes, lai grēks nespētu mūsos valdīt; tomēr pašu ļauno iekāri neviens nevar apspiest. Tādēļ šos divus baušļus nespēj pildīt neviens cilvēks, lai cik svēts viņš būtu.

Dievbijīgie pilda visus pārējos baušļus, jo viņi apspiež ļaunos darbus un vārdus, nepiekrizdami grēkot; bet šeit, šajos divos baušļos arī viņi paliek nabaga nolādēti grēcinieki, jo neko no šo baušļu prasībām nespēj izpildīt – arī viņos ir iesakņojusies miesas ļaunā tieksme un skaudība pret citiem. Tā nu visi grēko, un visiem trūkst dievišķās godības (Rom. 3:23).

Leave a Reply