Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

SKŪPSTIET DĒLU

5scene3

Tad nu, ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā, jūs, zemes soģi! Kalpojiet Tam Kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet Dēlu.
(Ps. 2:10-11)

Kādēļ pravietis atstāj pūli ārpusē un runā tikai ar kēniņiem un valdniekiem? Protams, tādēļ, ka tad, ja valdnieki kalpo un paklausa Kristum, savam Kungam, arī tauta nevar rīkoties citādi.

Turpretī tad, ja ķēniņi vajā vai nicina Dieva vārdu, tauta neko nespēj līdzēt. Ja baznīcās un skolās viss notiek labi un pareizi, Kristus pratīs bagātīgi apveltīt valdniekus, pateikdamies viņiem.

Bet, ja baznīcas un skolas – bez kurām Dieva vārds nevar tikt pie mums uzturēts – tiek atstātas novārtā, tur vainīgs nav neviens cits, kā valdība un lielie kungi. Tiem klāsies tā, kā sacīts šajā psalmā – viņi ies bojā, pieredzēdami Dieva dusmas.

Leave a Reply