Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

VISCĒLĀKAIS DARBS – TICĒT

christ_c

Kristus

Visupirms ir jāzina, ka nav citu labo darbu, kā vien tie, kurus Dievs pavēlējis darīt; gluži tāpat kā – nav citu grēku, kā vien tie, kurus darīt Dievs ir aizliedzis. Tādēļ tam, kas grib pazīt un darīt labus darbus, ir jāzina Dieva bauslība – un nekas cits. Kristus saka: “Ja gribi ieiet dzīvībā, tad turi baušļus.” (Mt.19:17)

Jauneklis Viņam jautā: “Mācītāj, ko man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgu dzīvību?” (Mt. 19:16)  Kristus, viņam atbildēdams, nosauc desmit baušļus. Tātad mums jāmācās pazīt un atšķirt labos darbus pēc Dieva baušļiem, nevis pēc pašu darbu izskata, lieluma vai daudzuma, nedz arī pēc cilvēku ieskatiem, likumiem vai paradumiem, kā ir noticis un joprojām notiek mūsu akluma un Dieva baušļu neievērošanas dēļ.

Otrkārt, pirmais un augstākais, viscēlākais no visiem labajiem darbiem ir – ticība Kristum. Jāņa evaņģēlijā 6:28 uz jūdu jautājumu: “Ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem?” Kristus atbild: “Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat Tam, ko Viņš sūtījis.”

Kad nu mēs dzirdam un sludinām šos vārdus, tad ātri pārskrienam tiem pāri, domādami, ka drīkstam to darīt viegli un nevērīgi; taču mums vajadzētu pakavēties ilgāk pie šiem vārdiem un labi tos ievērot. Jo tikai šai Dieva darbā ir iespējams paveikt visus mūsu darbus līdz ar visu labo, ko tie spēj dot; tas ir kā lēnis, ko no Viņa esam saņēmuši; šī lieta mums īpaši jāuzsver, lai varētu to pareizi izprast.

Luters

Leave a Reply