Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

L. ADAMOVIČA BIBLIOGRĀFIJA

A

Aija Freimane & Jouko Talonens  Bibliography of Ludvigs Adamovičs. – Helsinki 2005.

Šķiet, ka vēsturnieki ir sākuši pamazām atgūt zaudēto, pēc nesen publicētās arhibīskapa emeritus Ērika Mestera grāmatas, atkal priecējot mūs ar jaunu ieguldījumu Latvijas baznīcas vēstures izpētē. Šoreiz tas ir ievērojamā latviešu vēsturnieka un izglītības darbinieka Ludviga Adamoviča darbu bibliogrāfiskais rādītājs, ko sastādījusi Aija Freimane un papildinājis somu vēsturnieks Jouko Talonens.

Grāmatas sākumā sniegts arī īss Ludviga Adamoviča dzīves un darba apraksts angļu valodā, kas papildināts ar fotogrāfijām un diagrammām. Tad seko Ludviga Adamoviča darbu bibliogrāfisks saraksts, kas pārsniedz 1000 norādes. Beigās dots arī kopsavilkums latviešu valodā, kurā diemžēl ir daudz gramatisku kļūdu. Taču tas saprotams un piedodams, jo tā autors un iespiedēji ir somi, nevis latvieši.

Mūs, protams, ļoti priecē somu vēsturnieka Jouko Talonena interese par Latvijas baznīcas vēsturi, bet apbēdina tas, ka tik maz esam spējuši šajā jomā veikt paši. Pazīstot Jouko Talonena atsaucību un zinot viņa lielo erudīciju šajā laukā, gribētos mudināt latviešu pētniekus konsultēties ar Dr. Talonenu un rast jaunas ierosmes jauniem pētījumiem.

Ilārs Plūme

Leave a Reply