Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

KRISTUS TICĪBAS KLINTS

courb4101
Cliffs at Étretat, Gustave COURBET, 1870, Nationalgalerie, Berlin, © Web Gallery of Art

Tu jautā, kur atrodama vai saņemama ticība un paļāvība? Tas laikam ir pats svarīgākais, ko nepieciešams zināt. Pirmkārt, tā neapšaubāmi nāk ne no taviem darbiem, ne nopelniem, bet vienīgi no Jēzus Kristus – tā apsolīta un dota mums par velti.

Sv. Pāvils saka: “Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki” (Rom. 6:8), tas ir, it kā viņš gribētu sacīt: vai gan negūstam stipru, nesagraujamu paļāvību no tā, ka Kristus mirst par mūsu grēkiem, pirms vēl esam par to lūguši vai rūpējušies, jā, tad, kad vēl bijām savos grēkos caur un cauri?

Un tālāk Pāvils norāda: ja Kristus jau tajā laikā “par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki, jo vairāk tagad, taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti Viņa dzīvībā!” (Rom. 5:8-10)

Lūk, tā tev vajag skatīt un iztēloties Kristu, kā Dievs Viņā atklāj un dāvā tev savu žēlsirdību bez jebkādiem taviem iepriekšējiem nopelniem: un no šīs Viņa žēlastības smelties ticību un paļāvību visu tavu grēku piedošanai.

Tādēļ ticība nesākas ar darbiem; tāpat arī – darbi nerada ticību; tai jāsākas un jāplūst no Kristus asinīm, no Viņa brūcēm un nāves, kurā tu redzi, ka Dievs ir tev tik labvēlīgs, ka arī savu vienīgo Dēlu par tevi atdod, tādēļ arī tavai sirdij jākļūst laipnai un padevīgai pret Dievu; paļāvībai jāizaug no tīras labestības un mīlestības, kāda ir Dievam pret tevi un tev pret Dievu.

Tāpat mēs nekur vēl neesam lasījuši, ka Svētais Gars būtu dots kādam tādēļ, ka viņš ko paveicis, bet gan tad, kad tie uzklausījuši Evaņģēliju par Kristu un Dieva žēlastību. No šiem pašiem vārdiem – un ne no kā cita – ticībai jānāk arī šodien un visos laikos; jo Kristus ir klints, no kuras Dievs tos mielo ar medu un eļļu, kā Mozus saka (5. Moz. 32:13).

Luters

Leave a Reply