Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

PIESAUC BĒDU LAIKĀ

old_woma

Veca sieva lūdz, Matthias STOM, 1640, Metropolitan Museum of Art, New York, © Web Gallery of Art

Svarīgs ticības darbs ir – piesaukt Dieva Vārdu visās grūtībās. Jo Dievs uzlūko kā sava Vārda svētīšanu un turēšanu augstā godā to, ka Viņu piesaucam kārdināšanās un grūtībās. Un, galu galā, tieši tādēļ Viņš ļauj mums pieredzēt tik daudz grūtību, ciešanu, kārdinājumu un arī nāvi, turklāt vēl – dzīvot daudzās ļaunās, grēcīgās tieksmēs, lai caur visu to dotu svarīgu iemeslu, kas liktu cilvēkam skriet pie Viņa, kliegt, saukt, piesaukt Viņa Svēto Vārdu un tādā kārtā izpildīt šo otrā baušļa darbu.

Viņš saka Psalmā 50:15: “Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” Un tas ir ceļš, pa kuru var nonākt mūžīgajā dzīvībā. Jo caur šādu darbu cilvēks ierauga un uzzin, kas ir Dieva Vārds, cik spēcīgs palīgs tas ir visiem, kuri to piesauc; to redzot, pieaug paļāvība un ticība, ar kuru top piepildīts pirmais un augstākais bauslis.

To pieredzējis Dāvids, Ps. 54:8-9: “Es Tev nesīšu upurus no laba prāta un slavēšu Tavu vārdu, ak Kungs, ka tas ir tik labs, jo Viņš mani izglābis no visām manām bēdām…” Un Ps. 91:14 Dievs saka: “Tādēļ, ka viņš Man stipri pieķēries, Es viņu izglābšu; Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīs manu Vārdu.”

Vai tad nu virs zemes ir kāds cilvēks, kuram arī šī darba nepietiktu visam mūžam? Jo kurš gan kaut stundu ir brīvs no kārdinājumiem? Es nerunāšu par neskaitāmajam nelaimēm. Bet īpaši bīstams kārdinājums rodas tad, kad nav nekādu nelaimju, kad viss ir un notiek labi – lai tikai tad cilvēks neaizmirst Dievu, nekļūst pārāk brīvs un neizmanto ļaunprātīgi šo laimīgo laiku. Jā, te viņam desmitkārt vairāk nepieciešams piesaukt Dieva Vārdu nekā nelaimē; jo, kā ir rakstīts Psalmā 91:7: “Tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku.”

Visu ļaužu ikdienas pieredzē skaidri redzam arī to, ka labos laikos, kad ir miers un visas lietas lētas, tiek darīts daudz vairāk grēku un netikumu nekā tad, kad mums uzbrūk karš, mēris, slimības un visādas nelaimes; arī Mozus baidījās, ka tauta varētu atstāt Dieva baušļus ne cita iemesla dēļ, bet tieši tādēļ, ka tā kļuvusi pārāk tukla, pieēdusies un tai ir pārāk daudz miera, kā viņš saka 5. Mozus 32:15: “Mana tauta kļuvusi trekna, tukla un izlaidīga, tādēļ tā atstājusi savu Dievu.”

Tādēļ arī Dievs ļāva izdzīvot daudziem Israēla ienaidniekiem un negribēja viņus iznīcināt, – lai tautai nebūtu miera un tai būtu jāturas pie Dieva baušļiem; kā Soģu 3:1-2 rakstīts. Tāpat Viņš rīkojas arī ar mums, uzsūtīdams visādas nelaimes. Dievs tik ļoti rūpējas par mums, ka māca un mudina godāt un piesaukt Viņa Vārdu, iegūt ticību un paļāvību uz Viņu un tādā kārtā pildīt pirmos divus baušļus.

Luters

Leave a Reply