Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

NEZVĒRI, NELĀDI, NEBUR

610david

Deputāti dievojas,  Jacques-Louis DAVID, 1791, Musée National du Château, Versailles, © Web Gallery of Art

Trešā baušļa darbs ir arī tas, ka ar Dieva Svēto Vārdu ne zvēram, ne lādam, ne melojam, ne viļam, ne buram, nedz arī kā citādi to nelietīgi valkājam; jo tās ir pavisam rupjas lietas un ikvienam zināms, kādi grēki šajā bauslī vien tikuši stāstīti un sludināti. Šajā darbā līdzi ietverams arī tas, ka atturam citus no melošanas, zvērēšanas, vilšanas, lādēšanas, buršanas un citiem grēkiem ar Dieva Vārdu.

Mums tiek dots daudz iemeslu, lai mēs darītu labu un sargātos no ļauna; tomēr lielākais un grūtākais šī baušļa darbs ir sargāt Dieva Svēto Vārdu pret visiem,  kuri to nelietīgi valkā garīgā veidā, un izplata to visu ļaužu vidū. Jo ar to vien nepietiek, ka es pats sev un sevī slavēju un piesaucu Dieva Vārdu laimē un nelaimē; man tas jāatklāj arī citiem, Dieva goda un Vārda dēļ uzkraujot sev visu cilvēku ienaidu.

Kristus sacīja saviem mācekļiem Mt. 24:9: “Jūs būsit visu tautu ienīsti mana vārda dēļ.” Šeit mums nākas sadusmot tēvu, māti un labākos draugus, nostāties pret garīgo un laicīgo valdību un tikt sauktiem par nepaklausīgajiem. Šeit mums jādara par saviem pretiniekiem valdības, mācīti vīri, svētie un viss, kas pasaulē tiek augstu vērtēts.

Un, lai gan šādi rīkoties ir pienākums īpaši tiem, kuriem pavēlēts sludināt Dieva Vārdu; tomēr tas attiecas uz ikvienu kristieti, kur vien laiks un vieta to prasa. Jo mums ir jāatdod par Dieva Svēto Vārdu viss, kas mums pieder un ko spējam, un darbos jāpierāda, ka mīlam Dievu, Viņa Vārdu, godu un slavu vairāk par visām lietām, tam vairāk par visu uzticamies un visu labo no tā sagaidām, un jāapliecina, ka uzskatām Viņu par vislielāko dārgumu, kura dēļ esam gatavi atstāt visus pārējos labumus.

Leave a Reply