Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

PIRMAIS GALDIŅŠ

23flemis

Pirmie vārdi: “Mūsu Tēvs Debesīs” ir pirmā ticības darba vārdi; saskaņā ar pirmo bausli, ticība nešaubās, ka mums ir žēlīgs Dievs un Tēvs Debesīs. Otrajā lūgšanā: Svētīts lai top Tavs Vārds” ticība vēlas, lai Dievs Vārds, Viņa gods tiktu slavēts, un piesauc to visās bēdās — kā otrais bauslis saka.

Trešajā lūgšanā: “Lai nāk Tava Valstība” lūdzam pēc patiesā sabata un atdusas, visu mūsu darbu norimšanas un miera, lai mūsos būtu vienīgi Dieva darbs un Dievs valdītu mūsos kā savā valstībā — tā, kā Kristus to izteic Lk. 17:21: “Redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū”.

Ceturtā lūgšana: “Tavs prāts lai notiek”, kurā lūdzam, lai spējam turēt un ievērot septiņus otrā bauslības galdiņa baušļus, kuros ticība darbojas attiecībā uz tuvāko, — gluži tāpat, kā šajos trīs (pirmajos baušļos) tā izpaužas darbos cilvēka attiecībās ar Dievu.

Visās šajās lūgšanās ir vārds “Tu” un “Tavs” — jo šeit meklējam vienīgi to, kas Dievam pieder; visās pārējās sakām: “mūsu”, “mums” utt. Jo tajās lūdzam pēc mūsu labuma un Dieva svētības mums.

Tik daudz lai ir sacīts par pirmo bauslības galdiņu, īsi un vispārīgi norādot vienkāršiem ļaudīm uz pašiem augstākajiem labajiem darbiem. Seko otrais bauslības galdiņš.

Luters

Leave a Reply