Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

LĒNPRĀTĪBA

st_john_b

Jānis Kristītājs, Karavadžo, Öffentliche Kunstsammlung, Basle

Pirmie četri  baušļi dara savu darbu cilvēka prātā. Tie cilvēku satver, vada un pakļauj, lai tas nevadītos pats pēc savām domām, nekļūtu iedomīgs, neuzlūkotu pats sevi kā ievērojamu, bet būtu pazemīgs un ļautu sevi vadīt, lai augstprātība tiktu novērsta. Pārējie baušļi strādā arī ar cilvēka kārībām un kauslībām, lai tās iznīcinātu.

Pirmkārt: dusmu pilno un atriebīgo tieksmi, par ko piektais bauslis saka: “tev nebūs nokaut.” Šim bauslim ir kāds darbs, kurš ietver sevī daudzas lietas un atvaira daudzus netikumus; tā vārds ir – lēnprātība.

Un lēnprātība savukārt ir divējāda.

Pirmā pēc izskata ir jauka un vienkārša – tāda mums ir pret draugiem un cilvēkiem, kas mums tīkami un derīgi mantas, goda un izdevīguma dēļ, vai arī – pret tiem, kas mūs neaizskar ne ar vārdiem, ne darbiem. Tāda lēnprātība ir pat nesaprātīgiem dzīvniekiem, lauvām, čūskām, tāpat pagāniem, jūdiem, turkiem, neliešiem, slepkavām un nešķīstām sievietēm.

Tie visi ir apmierināti un lēnprātīgi, kad tiek darīts tas, kas viņiem pa prātam; vai arī, ja tos netraucē; un tomēr ne mazums ir ļaužu, kurus šāda virspusēja lēnprātība pieviļ. Tie attaisno savas dusmas, aizbildinādamies: es jau nedusmotos, ja tikai man ļautu mierīgi dzīvot.

Jā, mīļais cilvēk, tāda lēnprātība iespējama arī ļaunajam garam, kamēr viss notiek pēc viņa prāta. Nemiers un aizvainojums tev uzbrūk tādēļ, lai tu pats redzētu, cik dusmu un ļaunuma pārpilns tu esi, lai tu tiktu pamudināts strādāt pie lēnprātības un izskaust dusmas.

Otra lēnprātība ir patiesi laba, – tā parādās pret ienaidniekiem un pretiniekiem, – ka tiem nekaitējam, neatriebjamies, tos nelādam, nezaimojam nerunājam un nedomājam par tiem nekā ļauna arī tad, ja tiktu atņemta mūsu manta, gods, draugi, dzīvība un viss pārējais.

Jā, šī lēnprātība tiem atbild uz ļauno  ar labu, runā par viņiem to labāko, piemin viņus ar labu, aizlūdz par viņiem. Par to runā Kristus Mt. 5:44: “Mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā.”  Un Pāvils Rom. 12:142: “Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet!”

Luters

Leave a Reply