Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

CĪŅA PAR TIKUMU

2nudes2

Sv. Antonija kārdinājums, Paul CÉZANNE, 1877, Musée d’Orsay, Paris, © Web Gallery of Art

Šķīstības darbā ļoti daudz palīdz laba, stipra ticība – jūtamāk, nekā citos; tādēļ arī Jesaja (11:5) saka: “Taisnība būs viņa gurnu josta”, tas ir, viņa šķīstības sargātāja. Jo, kas dzīvo, gaidīdams vienīgi Dieva žēlastību, tam garīga šķīstība ir tīkama, tādēļ arī viņš daudz vieglāk var stāties pretī miesīgai nešķīstībai; un Gars šādā ticībā viņam noteikti atklās, kā izvairīties no ļaunām domām un visa, kas pretojas šķīstībai.

Jo ticība Dieva labvēlībai un žēlastībai, dzīvodama un nemitīgi darīdama labus darbus, nepārstāj arī mudināt cilvēku visās lietās, kuras Dievam tīkamas un aturēt no tām, kuras Dievu sadusmo; kā Sv. Jānis savā vēstulē saka: “Jums nevajag, ka kāds jūs mācītu; jo Viņa svaidījums – tas ir, Dieva Gars – māca jums visas lietas.” (1. Jāņa vēstule 2:27).

Tomēr mums nav jākrīt izmisumā, ja nespējam ātri tikt brīvi no kārdinājuma, nav jāiedomājas, ka nekas netraucēs mūsu mieru. Mēs dzīvojam un kārdinājumus uztveram ne citādi, kā vien – kā pamudinājumu lūgt, gavēt, palikt nomodā, strādāt, vingrināties un stiprināties visos darbos, kuri vajadzīgi miesas savaldīšanai, un  īpaši – ticībā uz Dievu.

Jo skaista un vērtīga nav vis tā šķīstība, kura bauda netraucētu mieru, bet gan – tā šķīstība, kura cīnās pret nešķīstību, pārspēdama visu indi, ko cilvēkā ienes miesa un ļaunais gars. Tā Sv. Pēteris 1. Vēstulē 2:11 saka: “Mīļotie, es jūs pamācu atturēties no miesas kārībām, kas karo pret dvēseli”.

Sv. Pāvils Rom. 6:12: “Lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā! Neklausait vairs viņas iekārēm!” Šajās un citās līdzīgās Svēto Rakstu vietās tiek parādīts, ka neviens nav brīvs no ļaunas iekāres; taču ir nepieciešams ik dienu pret to cīnīties. Lai gan tas rada nemieru un nepatiku, tomēr Dieva priekšā šī cīņa ir Viņam tīkams darbs, – tas lai ir mūsu mierinājums – lai mums pietiek ar to.

Jo tie, kuri domā šādus kārdinājumus novērst, tikai vēl vairāk iekarst; un, ja arī kādu laiku valda klusums un miers, taču citā reizē kārdinājums atgriežas ar vēl lielāku spēku un atrod cilvēku vājāku, nekā iepriekš.

Luters

Leave a Reply