Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

MĪLI IENAIDNIEKUS

almspoor

Dāvanas nabagiem, Martin DROLLING, privātkolekcija,© Web Gallery of Art

Tavai labvēlībai jāsniedzas arī līdz pretiniekiem un ienaidniekiem. Jo kas gan tā par labdarību, ja darām labu tikai draugiem? Kristus Lk. 6:32-34 māca: “Arī grēcinieki to dara saviem draugiem,” tāpēc arī nesaprātīgi dzīvnieki ir laipni un labvēlīgi pret savējiem.

Tādēļ kristīgam cilvēkam ir jāpaceļas augstāk, ar savu labvēlību kalpojot arī necienīgajiem, ļaundariem, ienaidniekiem, nepateicīgajiem – tāpat, kā viņu Debesu Tēvs liek savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem, un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem, Mt. 5:45.

Bet te nu redzēsim, cik grūti ir darīt labus darbus saskaņā ar Dieva bausli, kā cilvēka daba tam pretojas, mēģina izvairīties un izlocīties; tā labprāt dara savus pašizdomātus labos darbus.

Tā nu uzlūko savus ienaidniekus, nepateicīgos, un dari tiem labu; tā sajutīsi, cik tuvu esi šim bauslim vai cik tālu no tā, un redzēsi, ka visu mūžu tev pietiks darāmā, lai iemācītos šo darbu.

Jo, kad ienaidniekam vajadzīga tava palīdzība, bet tu tam nepalīdzi, lai gan būtu to varējis, – tas ir gluži tas pats, kā, ja būtu nozadzis to, kas pieder viņam — jo tavs pienākums bija palīdzēt.

Tā saka Sv. Ambrozijs: “Paēdini izsalkušo; ja tu viņu nepaēdināsi, tad – cik tas no tevis atkarīgs – būsi viņu nonāvējis.” Un šajā bauslī ietverti visi žēlastības darbi, kurus Kristus prasīs no mums Pastarajā dienā, Mt. 25:35-36.

Tomēr valdniekiem un pilsētām vajadzētu gādāt, ka Jēkaba brāļi un citi sveši ubagi netiktu mūsu zemē ielaisti vai arī tas notiktu tikai ar mēru un noteiktā kārtībā – lai nelieši nevarētu slēpties zem ubagu vārda un viņu nelietības netiktu pieļautas. Plašāk par šī baušļa darbiem esmu runājis sprediķī par augļošanu.

Luters

Leave a Reply