Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

KUR TIKAI NĀVE GLĀBJ

deathang

Nāves eņģelis, Horace VERNET, 1851, Pēterburga, Ermitāža, © Web Gallery of Art

Pēdējie divi baušļi, kuri aizliedz ļaunās iekāres – miesas kārību un laicīgā labuma iekārošanu – paši par sevi ir skaidri un mūsu tuvākajam te nekāds ļaunums netiek nodarīts.

Līdz nāves stundai mūsos turpinās cīņa pret šādu iekāri.

Tādēļ Sv. Pāvils Rom. 7. nodaļa šos divus baušļus saņem vienā un norāda uz to kopīgo mērķi, kurš mums līdz pat nāvei nav sasniedzams, bet tikai cerams un iedomājams.

Neviens vēl nav bijis tik svēts, lai nesajustu sevī it nekādas ļaunas  tieksmes – it īpaši tur, kur kārdinājums bijis tuvumā.

Jo mūsos no dabas ir iedzimtais grēks, kuru gan varam apspiest, bet nespējam pilnīgi iznīcināt līdz pat mūsu miesīgai nāvei.

Tieši tādēļ nāve mums ir derīga un vēlama.

To palīdzi mums, Dievs,

Āmen.

Luters

Leave a Reply