Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

GAISMA UN LABIE DARBI

4christ

Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir Debesīs. (Mt. 5:16)

Redzi, cik Viņš centīgi brīdina. Viņš to nedarītu, ja nebūtu lielas briesmas un vajadzība. It kā Viņš sacītu: “Viņi gribēs jūsu gaismu aptumšot un negribēs to paciest. Turieties tam drosmīgi un droši pretī, lai jūs nelīstu zem pūra un godīgi pildītu savu amatu, bet es raudzīšu, lai šī gaisma netiktu apdzēsta.”

Jo viens ir skaidrs – ja kristīgs sprediķotājs paliks pie sava aicinājuma, neievērodams pasaules zaimus un vajāšanas, šis amats saglabāsies un Evaņģēlijs neies bojā, jo vienmēr būs cilvēki, kas pie tā turēsies, līdz pat pastarai dienai.

“Lai ļaudis ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir Debesīs”. šie izteicieni un mācība par darbiem tev nav jāuzlūko atrauti no ticību, jo tieši tā ir klupuši mūsu aklie skolotāji. Tev visu laiku darbi jāsavieno ar ticību, lai tie iemiesotos viņos un ietu no ticības ticībā, lai ticības dēļ darbi tiktu cildināti un saukti par labiem, kā bieži to esmu mācījis.

Tāpat arī, kad Viņš saka: “Lai tie ierauga jūsu labos darbus,” tev tie nav jāuzlūko kā pliki, šauri darbi bez ticības (kādi līdz šim ir bijuši mūsu garīdznieku labie darbi), bet gan kā darbi, ko veic ticība un kas ārpus ticības nevar notikt.

Jo par labiem darbiem Viņš šeit sauc tādus darbus, ar kuriem tiek praktizēta un apliecināta mācība par Kristu un ticību, kā arī ciešanas ticības dēļ. Ar šādiem darbiem mēs rādām gaismu. “Rādīt gaismu” ir īstais ticības vai mācības amats, ar ko mēs palīdzam arī citiem ļaudīm nākt pie ticības.

Luters

Leave a Reply