Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

KAS UZ BRĀLI DUSMO

killing

Ābela slepkavība, Michiel van COXCIE, Museo del Prado, Madrid, © Web Gallery of Art

Tāpēc – “Tev nebūs nokaut” – ir tas pats, kas sacīt, ka “nogalināt var tik daudz veidos, cik tev ir dažādu locekļu – vai tā būtu roka, mēle, sirds vai zīmes un žesti; jūs varat izmantot savas acis, ļauni uzlūkojot, vai arī savas  ausis, ja tu nevēlies vairs kādu dzirdēt. Tas viss nozīmē – “nokaut”.

Tava sirds un viss, kas ir tevī, ir noskaņots uz to, lai viņš būtu beigts. Tajā pašā laikā tava roka var palikt mierā, mēle klusēt, acis un ausis paslēpties, tomēr sirdī slēpjas slepkavības un nogalināšanas tieksmes.

Bet Es jums saku: kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā; bet kas saka uz savu brāli: nejēga (raha)! – tas sodāms augstā tiesā; bet, kas saka: ģeķīgais bezdievi! – tas sodāms elles ugunī. (Mt. 5:22)

Redzi, tā ir īstā gaisma. Tā rāda šā baušļa īsto jēgu, turpretī viņu sasmakušais komentārs kļūst par kaunu – kā tumša laterna pret gaišo sauli. Tagad tā spīd tik ļoti citādi, ka viņi ir pārbijušies un saka: “Tā ir mācība ar spēku,” nevis kā mūsu rakstu mācītāji. Viņa izklāsts ir pietiekami skaidrs un bieži ticis aplūkots. Taču teksta dēļ šie vārdi mums mazliet jāizceļ.

Vispirms Viņš saka: “Kas uz savu brāli dusmo, tas būs sodāms tiesā,” – tas nozīmē, ka viņš pelnījis to pašu sodu kā slepkava, proti, nāves sodu. Viņš atkārto (21. pantā) tos pašus vārdus, kas ir 3. Mozus grāmatā 24:17: “Un, ja kas kādu cilvēku nosit, tam būs tapt nokautam”.

Tātad – ja jau tas, kas dusmojas, saņem to pašu spriedumu, tad arī viņš taisnīgi saucams par slepkavu. Otrkārt un treškārt: “Kas uz savu brāli saka: Raha (nejēga) vai tu, ģeķi, tas būs sodāms caur augsto tiesu un elles uguni,” Viņš skaidro, ka – sodāms tiesā – nozīmē to pašu, ko sodīšana ar nāvi.

Luters

Leave a Reply