Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

VAI TIEM IZVAIRĪTIES?

lovers

Mīlnieki, privātkolekcija, © Web Gallery of Art

Bet tu varbūt saki: ja tā ir taisnība, ka laulību var pārkāpt ar vienu acu skatu, ko tad lai dara? Jo abiem, vīrietim un sievietei ir jāsadzīvo un ik dienas jātiekas. Vai tad jābēg prom no pasaules, vai jāizdur ausis un acis un jāizplēš sirds? Atbilde: Kristus šeit neliedz sadzīvot vienam ar otru, ēst, dzert, nu pat smieties un būt priecīgiem. Tas viss ir nekaitīgi, ja nav šīs vienas lietas, ko sauc par “iekāri”.

Protams, jūdi grib palīdzēt, sacīdami: tas neesot grēks, ja mīl kādu citu ar domām un ar zīmēm, tāpat kā viņi dusmošanos uz savu tuvāko un naidīgumu sirdī neuzskata par grēku. Citādi būtu jānolād visa tauta un tik daudz svētu ļaužu, it kā tie būtu vieni vienīgi slepkavas un laulības pārkāpēji.

Tāpēc viņi sagroza šo baušļu jēgu, lai attaisnotu sevi un neskaidrotu tos tik stingri. Kā  sacījuši mūsu teologi: “Tie varētu būt labi padomi tiem, kas tiecas pēc pilnības, taču citādi tie nav saistoši.” Viņi ir aizgājuši no tā tik tālu, ka diskutē un apšauba: vai pārgulēt ar kādu ielas meitu ārpus laulības vispār esot grēks?

Patiesībā, pašlaik Itālijā pie cienījamiem ļaudīm ir pat gods uzskatīt par svētiem ļaudīm tieši tos, kas tādas lietas pieļauj. No otras puses, ir daži, kas tik ļoti to saasina un grib būt tik svēti, ka aizliedz skatīties un māca vīriešiem un sievietēm savstarpēji izvairīties. Te rodas tie lielie svētie, kas bēg no pasaules tuksnesī un klosteros, lai izvairītos no jebkādas skatīšanās un klausīšanās, saskarsmes un kopības ar pasauli.

Pretstatā šiem abiem viedokļiem, Kristus aizliedz šādu manipulāciju ar Dieva bausli vai padomu, kas novestu pie izlaidības un nekrietnības. Viņš ar skaidriem un konkrētiem vārdiem pasaka, ka tas, kas kādu sievu uzlūko ļaunā iekārē, ir laulības pārkāpējs. Un turklāt Viņš to nosoda ar elles uguni, sacīdams, ka būtu labāk būtu, ja acs taptu izrauta, nekā visa miesa iemesta ellē. Viņš negrib arī tādus svētos, kas bēg no cilvēku sabiedrības. Ja visi tā darītu, tad desmit baušļi vispār nebūtu vajadzīgi.

Ja es būtu tuksnesī, nošķirts no visiem ļaudīm, tad tas nav mans nopelns, ka es nepārkāpju laulību, neslepkavoju un nezogu. Tajā pašā laikā es varu iedomāties, ka esmu svēts, bet īstenībā esmu aizbēdzis no desmit baušļiem, kas taču ir Dieva doti, lai mūs mācītu, kā mums pasaulē ir pareizi jādzīvo ar savu tuvāko.

Luters

Leave a Reply