Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

VIENĪGAIS GADĪJUMS

mt-19-3-9-261x300

Bet tu jautā: Vai tiešām nav nekāda iemesla, kuru dēļ vīrs un sieva varētu šķirties un precēties no jauna? Atbilde: Gan šeit, gan Mateja evaņģēlija 19:9 Viņš nosauc tikai vienu iemeslu – laulības pārkāpšanu. Viņš atsaucas uz Mozus bauslību, kas laulības pārkāpšanu soda ar nāvi.

Tā kā tikai nāve izšķir laulību un dara cilvēku brīvu, laulības pārkāpējs jau ir izšķīries, un tas nav no cilvēkiem, bet no paša Dieva, un viņš šķīries ne tikai no savas sievas, bet arī no dzīves.

Ar laulības pārkāpumu viņš ir šķīris sevi no sievas un laulību iznīcinājis. Viņam nebija tiesības darīt nevienu no šīm lietām, un līdz ar to tas ir pelnījis nāvi, tātad Dieva priekšā viņš jau ir miris, kaut arī tiesnesis spriedumu vēl nav izpildījis.

Tā kā šeit šķiršanos īsteno pats Dievs, tad otra puse top brīva un tai nav saistību palikt pie sava laulātā drauga, kas kļuvis neuzticīgs, ja vien tas pats to neizvēlas. Mēs šādu šķiršanos nedz iesakām, nedz aizliedzam, bet atstājam to laicīgās varas rokās un ļaujam, lai notiek tā, kā nosaka laicīgie likumi.

Luters

Leave a Reply