Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

KAD KĀJAS PĀR PLECIEM

satyr

Satīrs un zemnieku ģimene, Benjamin Gerritsz CUYP, privātkolekcija, © Web Gallery of Art

Bez laulības pārkāpšanas ir vēl kāds šķiršanās iemesls, kad viens pamet otru, aizbēgot tīrās pārgalvības dēļ. Piemēram, ja pagānu sieviete apprec kristieti vai, kā tagad mēdz notikt, ja viens turas pie evaņģēliskās ticības, bet otrs ne – vai arī tas ir pamatots iemesls, lai šķirtos? Par to Sv. Pāvils runā 1. Kor. 7:13 un secina: ja viena puse grib palikt, tad otrai nevajadzētu atstumt; kaut viņi nav vienprātīgi ticībā, ticības dēļ nevajadzētu šķirt laulību.

Ja notiek tā, ka otra puse vienkārši negrib palikt, neko darīt. Tu neesi ne spiests skriet pakaļ. Ja kāds nelietis aizmūk no savas laulātās draudzenes bez tās ziņas vai piekrišanas, pamet māju, saimniecību, sievu un bērnus un ir prom veselus divus, trīs gadus vai tik ilgi, cik viņam tīk, kad viņš ir iztrakojies, savu paveicis, bet grib atkal nākt mājās, un no jauna iekārtoties, – vai otrai pusei būtu jāgaida tik ilgi, cik tam ienāk prātā klejot un tad būtu jāpieņem atpakaļ?!

Šādam nelietim būtu jāliedz ne tikai māja un saimniecība, bet arī jāpadzen no šīs apkārtnes. Ja viņš atsakās atgriezties pēc brīdinājumiem un gana ilgas gaidīšanas, otra puse ir pasludināma par pilnīgi brīvu. Šāds cilvēks ir ļaunāks par pagānu un neticīgo. Tas ir mazāk ciešams nekā ļauns laulības pārkāpējs, kurš, reiz iekritis, tomēr var laboties un atkal kļūt uzticīgs savai laulātajai draudzenei.

Bet šīs cilvēks attiecas pret laulību, kā tam ienāk prātā. Viņš neņem nopietni savus laulības un mājas dzīves pienākumus pret sieva un bērniem, bet uzskata to par pašsaprotamu, ka tam ir droša vieta, kur atgriezties, ja vien sagribētos.

Tad ir jābūt tā: tam, kas grib sievu un bērnus, pie viņiem ir jāpaliek; kopā ar tiem jāpacieš labais un ļaunais tik ilgi, kamēr viņš dzīvo. Bet, ja viņš to nedara, tam skaidri jāizstāsta viņa pienākumi un jāliek tos pildīt, citādi tas tiks šķirts no sievas, mājas un saimniecības.

Ja nav šādu nopietnu iemeslu, tad citi trūkumi un kļūdas – strīdi un citas likstas – nedrīkst kļūt par šķērsli laulībai vai iemeslu tās šķiršanai. Bet, ja notiek šķiršanās, kā saka Sv. Pāvils, tad abiem jāpaliek neprecētiem.

Luters

Leave a Reply