Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

UZ DIEVA VĀRDA PAMATA

2021davi

Jacques-Louis DAVID, 1784, Musée du Louvre, Paris,  © Web Gallery of Art

Taču jāievēro tas, ka neviens nedrīkst izteikt lāstus pats pēc sava prāta, ja vien tam nav dots Dieva vārds, kas liek viņam to darīt. Kā jau sacījām, kur vien tas tiek darīts uz Dieva vārda pamata, tur ir atļauts zvērēt, dusmoties vai iekārot sievieti.

“Uz Dieva vārda pamata” nozīmē to, ka es daru to, pildot savu amatu vai pildot norādījumus, ko devis cilvēks amatā. Ilustrācija: Ja noticis tā, ka varas iestādes tev prasa dot liecinieka zvērestu, tad tev ir pienākums dot zvērestu. Jo Dieva vārds saka: “Esi paklausīgs valsts varai.” (sal. Rom. 13:1).

Dievs tā ir iekārtojis laicīgo valsti, ka vienam cilvēkam ir jāsasaista sevi ar otru, lai visi šaubīgi jautājumi tiktu sakārtoti, noskaidroti un izlemti ar zvēresta palīdzību, kā sacīts Vēstulē ebrejiem (Ebr. 6:16).

Luters

Leave a Reply