Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

NEIESLOGIET TUVĀKO!

5west

Svētceļinieku uzņemšana un dāvanu došana, 1442, DOMENICO DI BARTOLO, Pellegrinaio, Spedale di Santa Maria della Scala, Siena, © Web Gallery of Art

Tāpēc ikvienam ir jāzina, kā aizsargāt sevi no savtīgas dāvanu došanas  un jāuzmanās, lai nekļūtu par vienu no šādiem cilvēkiem. Vairums cilvēku to pat neievēro. Šis netikums pamanās piekrāpt pat tos, kas iedomājas, ka ir ļoti dievbijīgi un ražīgi labos darbos, tādējādi kļūdami divkārt ļaunāki par citiem.

Tādēļ Dievs ienīst šo netikumu jo sevišķi. Viņš labāk pacietīs, ja tu atklāti aplaupi savu tuvāko vai kaitē viņam, nekā tu nodarbojies ar šādu labdarību, kura nekaunīgā kārtā izposta labu darbu, darot sevi pašu par elku un sasienot, ieslogot savu tuvāko ciešāk nekā jel kas cits. Bet tā tas viss iet savu gaitu.

Kur patiesa mācība ir neiedarbīga un tomēr ikviens pretendē uz lielu dievbijību, tur sekas ir šie labie darbi, kuros nav nekā cita kā tukša izrādīšanās un kuri dara divkārt lielu ļaunumu nekā atklāti ļauni darbi.

Luters

Leave a Reply