Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

KRISTĪTĀJS

baptist

Sv. Jānis Kristītājs, Bernardo STROZZI, 1620, Accademia Ligustica di Belle Arti, Genoa, © Web Gallery of Art

Kaut kur atskanēja sauciens: “Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!”
(Jes. 40:3)

Kristus ceļa sagatavošana un Jāņa tiešais amats bija darīt visu pasauli pazemīgu, sacīt, ka visi cilvēki ir grēcinieki, pazuduši, nolādēti, nabadzīgi, trūcīgi, nožēlojami ļaudis un nekāda dzīve, neviens darbs, neviena kārta nav tik svēta, skaista un spoža, ka nebūtu pakļauta lāstam, – ja vien tur nemājo, nedzīvo, nestrādā Kungs Kristus, kas caur ticību paveic visas lietas.

Tātad visai pasaulei ir vajadzīgs Kristus, visiem ir jātiecas iemantot Viņa žēlastību. Jo kur vien tas tiek sludināts, tur visi cilvēku darbi un dzīve nav nekas – tur atskan Jāņa Kristītāja skaidrais sauciens tuksnesī un skaidrā, šķīstā kristīgās mācības patiesība. Tā arī ir īstā ceļa sagatavošana Tam Kungam, teku nolīdzināšana klajumā.

Leave a Reply