Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

TĒVS UN MĀTE

parents

Mākslinieka vecāki, Philipp Otto RUNGE, 1806, Kunsthalle, Hamburg, © Web Gallery of Art

Tev būs savu tēvu un māti godāt. – No šī baušļa mācāmies, ka pēc šiem augstajiem pirmo triju baušļu darbiem nav labāku darbu, kā – paklausība un kalpošana tiem, kuri (no Dieva) iecelti, lai pār mums valdītu.

Tādēļ arī nepaklausība ir lielāks grēks nekā slepkavība, nešķīstība, zagšana, krāpšana un viss, kas šajos grēkos var tikt ietverts. Jo to, kurš grēks par kuru lielāks, vislabāk varam noteikt, pēc Dieva baušļu kārtības, lai gan pastāv atšķirība starp pašiem katra baušļa darbiem.

Kas gan to nezina, ka nolādēt ir lielāks grēks nekā dusmoties, sist – lielāks, nekā nolādēt, sist tēvu un māti – lielāks grēks nekā sist kādu citu cilvēku. Tā nu šie septiņi baušļi mums māca, kā darīt labus darbus attiecībās ar cilvēkiem – un visupirms ar tiem, kuriem esam pakļauti.

Pirmais darbs ir – godāt savu miesīgo tēvu un māti. Tas nenozīmē tikai parādīt godu ar savu izturēšanos, bet – būt viņiem paklausīgiem, ievērot viņu vārdus un darbus, cienīt un novērtēt viņus, pieņemt kā pareizu to, ko viņi saka, klusi panest visu, lai kā tie pret mums izturētos – ja vien tas nav pret pirmajiem trijiem baušļiem.

Turklāt vēl, ja tas ir nepieciešams, apgādāt viņus ar barību, drēbēm un mājvietu. Jo ne velti ir sacīts: tev būs viņus godāt un nevis: tev būs viņus mīlēt; lai gan arī tas ir vajadzīgs. Bet gods ir kas vairāk, nekā vienkārši mīlestība.

Savienodamies ar mīlestību, tas nes savu augli, panākot to, ka cilvēks vairāk bīstas apbēdināt vecākus, nekā saņemt sodu. Gluži tāpat, kā ar bijību godājam svētumu, tomēr nebēgam no tā kā no soda, bet gan jo vairāk tiecamies pēc tā.

Šāda bijība, kura vienota ar mīlestību, arī ir patiesais gods; turpretī bijību bez mīlestības izjūtam pret lietām, no kurām bēgam vai kuras nicinām – kā bīstamies no bendes vai soda.

Tur goda nav, jo ir vienīgi bailes bez kādas mīlestības, jā, tā ir bijība ar naidu un nelabvēlību. Par to runā Sv. Hieronīma sakāmvārds: no kā mēs bīstamies, to arī ienīstam.

Dievs negrib, lai ar šo bijību bīstamies vai godājam Viņu, nedz arī, lai tā godājam savus vecākus; Viņš prasa pirmo – to bijību, kura vienota ar mīlestību un paļāvību.

Luters

Leave a Reply