Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

KLINTS PAMATS

rocky_la

Klinšaina ainava, Roelandt SAVERY, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest, © Web Gallery of Art

Jēzus vārdi par klints pamatu ir Kalna sprediķa mācības noslēgums un beigas, no kurām viss atkarīgs. “Ikviens, kas ne tikai dzird šo sprediķi ar ausīm, bet arī to pilda, ir gudrs un saprātīgs cilvēks,” apmēram to nozīmē šie Viņa vārdi.

Šī mācība ir laba un vērtīga, taču to nesludina tikai klausīšanās pēc, bet gan tādēļ, lai to pildītu un īstenotu dzīvē. Īpaši tādēļ, ka mēs visi esam viltus praviešu un brīnumdaru apdraudēti, mums tas rūpīgi jāpārdomā un jāpieņem šī mācība un brīdinājums, kamēr vēl to dzirdam un saņemam gan kā skolotāji, gan kā skolēni.

Ja mēs vēlamies to atlikt, līdz mūsu stunda nāks un nāve un velns trauksies šurp ar vētrām un viesuļiem, tad mēs būsim to atlikuši pārāk ilgi. Tādēļ mums ir ne tikai jāklausās un jādomā, bet patiešām jādara un jācīnās.

Luters

Leave a Reply