Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

ESI LABPRĀTĪGS JAU CEĻĀ

10adulte

Kristus un laulības pārkāpēja, Pieter the Elder BRUEGEL, 1565, Courtauld Gallery, London © Web Gallery of Art

Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim, un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet cietumā. Patiesi, es tev saku, tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo artavu. (Mt.5:25,26)

Iepriekšējā tekstā Viņš sprediķoja pret tiem, kas nodara pāri vai sadusmo savu tuvāko. Tagad Viņš runā par to, kā izturēties tam, kam ir nodarīts pāri. Viņš atgriežas pie salīdzinājuma, kuru lietojis iepriekš par tiesas procedūru, kur divas puses stāv viena otrai pretī: viena apsūdz, otra tiek apsūdzēta, un tiesnesis nosaka spriedumu un vainīgo soda.

Šeit Viņš grib teikt, ka ne tikai vainīgajai pusei ir draudzīgi jāizturas pēc samierināšanās, bet arī otram ir jāļaujas samierināties un labprāt vainīgajam jāpiedod.

Tā ir delikāta lieta, kurā daudzi viegli pamanās apsegt un izdaiļot savu ļaunprātību, sacīdami, ka viņi labprāt gribētu piedot, bet ne aizmirst. Tie vienmēr var izmantot attaisnošanos, ko minēju, ka ir taisnīgi dusmoties pret ļauno. Līdz ar to viņi iedomājas, ka tiem ir labs iemesls un attaisnojums tā rīkoties.

Tāpēc Viņš šeit vēlreiz brīdina un rāda, ka šajā bauslī ir ne tikai liegts dusmoties, bet arī pavēlēts labprāt piedot un aizmirst pārciesto. Tieši tā ir rīkojies Dievs un joprojām rīkojas attieksmē pret mums, piedodams grēkus, pilnīgi izdzēsdams parādu rakstu, un nekad vairs to neatceras.

Protams, aizmirst tā, lai vispār nekad vairs neatcerētos, nav nedz vajadzīgs, nedz iespējams, bet vajadzīgs aizmirst tādā nozīmē, lai pret savu tuvāko būtu tikpat draudzīga sirds, kā pirms viņš tevi apvainoja. Bet, ja adata paliek sirdī un tu neesi pret viņu tik draudzīgs, labvēlīgs kā iepriekš, tas nozīmē, ka aizmirsts un no sirds piedots nav.

Tad tu joprojām esi blēdis, kas nāk pie altāra un grib kalpot Dievam, bet sirds ir pilna dusmu, skaudības un naida. Tomēr tikai pavisam maz ļaužu to ievēro. Viņi staigā apkārt ar skaistu masku, viņi neredz, ka viņu sirds ir nostājusies pret šo bausli, kas necieš nekādas dusmas un naidu pret tuvāko.

Luters

Leave a Reply