Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

DOT NO ŠĶĪSTAS SIRDS

61north

Sv. Labrencis dod dāvanas, Fra ANGELICO,  1450, Cappella Niccolina, Palazzi Pontifici, Vatican, © Web Gallery of Art

Tas ir neticami, cik plaši izplatīta ir šāda zaimošana un netikums pasaulē (ar aplamu ziedošanu), īpaši vislabāko ļaužu vidū, un cik nedaudz ir to, kas patiesi dara labus darbus, nemeklējot pasaules godu vai labvēlību šādā veidā. Diemžēl pasaule nekad neiemācīsies, kas ir īstas mīlestības dāvanas. Jo mums visiem ir šāda nosliece.

Ja cilvēku slava, gods, pateicība un labvēlība nenāktu kā atmaksa, ikviens no mums drīz vien vilktu savu roku atpakaļ. To mēs tagad varam labi redzēt. Mēs mācām pareizi un lūdzam šīs dāvanas dot Dieva dēļ, dot no šķīstas un vienkāršas sirds, nevis lai vairotu savu paša godu un nopelnus. Tāpēc neviens šodien negrib ziedot.

Luters

Leave a Reply