Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

LAI MANA MUTE TEIC SLAVU

25singin

Dziedoša meitene, Frans HALS, 1630, Privātkolekcija © Web Gallery of Art

Otrajā bauslī Kungs pavēl, lai Viņa vārdu nevalkājam velti. Taču tas nav viss; šai bauslī mums reizē tiek pavēlēts godāt, piesaukt, slavēt, sludināt un cildināt Viņa vārdu. Un proti, nav iespējams, ka Dieva vārds netiktu likts negodā tur, kur tas netop patiesi godāts. Jo, lai arī tas tiek godāts ar muti, ceļu locīšanu, skūpstīšanu un citiem paradumiem, tomēr ja tas nenotiek sirdī, caur ticību, paļāvībā uz Dieva labvēlību, tad visas šīs lietas nav nekas vairāk kā tikai liekulība un izlikšanās.

Redzi nu, cik dažādus labos darbus šajā bauslī cilvēks var darīt ik brīdi, nekad nepalikdams bez šā baušļa labajiem darbiem, ja vēlas tos darīt; un viņam patiesi nav jādodas tālos svētceļojumos vai jāapmeklē svētās vietas. Jo, saki, vai var paiet kaut acumirklis, kurā mēs bez mitas nesaņemtu Dieva žēlastības dāvanas vai atkal – neciestu ļaunas nelaimes vai likstas.

Bet kas gan cits ir Dieva žēlastības dāvanas un nelaimes, kā – pastāvīgs aicinājums un pamudinājums slavēt, godāt un teikt Dievu, piesaukt Viņu un Viņa vārdu? Ja nu tu kļūtu brīvs no visiem darbiem, vai tad tev darba nepietiktu jau pie šī viena baušļa, ka tu nemitīgi teiktu, dziedātu, slavētu un godātu Dieva vārdu? Un kam gan citam radīta mēle, balss, valoda un mute? Kā psalmā lasām: “Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic Tavu slavu!” (Ps. 51:17); tāpat: “Lai mana mute gavilēdama daudzina Tavu taisnīgumu!” (Ps. 51:16)

Kāds cits darbs gan ir Debesīs, kā vien šā otrā baušļa darbs, par kuru rakstīts  psalmā: “Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienmēr!” (Ps. 84:5) Tāpat Dāvids saka 34. psalmā: “Es slavēšu to Kungu vienmēr, Viņa teikšana arvien būs manā mute” (Ps. 34:2) un Sv. Pāvils: “Vai ēdat, vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu” (1. Kor. 10:31), kā  arī: “Visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu.” (Kol. 3:17) Ja mēs šo darbu ņemtu vērā, mums šeit uz zemes būtu Debesu valstība un arvien darba papilnam – tāpat kā svētajiem Debesīs.

Luters

Leave a Reply