Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

LAIPNUMS UN DEVĪGUMS

monkeys

Trīs pērtiķi zog augļus, Frans SNYDERS, 1640, Musée du Louvre, Paris, © Web Gallery of Art

Arī bauslim “Tev nebūs zagt” ir darbs un kalpošana, kurš sevī ietver daudz labu darbu un stājas pretī daudziem netikumiem – to sauc par devīgumu un laipnību.

Ar šo darbu un kalpošanu cilvēks labprāt palīdz un kalpo ikvienam ar savu mantu, cīnīdamās nevien pret zagšanu un laupīšanu, bet pret ikvienu pārestību laicīgās mantas ziņā, ko viens cilvēks var otram darīt: pret skopumu, mantkārību, augļošanu, preces pārmērīgu sadārdzināšanu, nepareizu aprēķinu, pret viltotu preci, nepareiza svara un mēra lietošanu un citām līdzīgām lietām.

Kas gan var uzskaitīt visus tos veiklos, atjautīgos izgudrojumus, kuri dienu no dienas vairojas visos amatos; ikviens te meklē savu labumu un līdz ar to nes otram zaudējumu, aizmirstot likumu, kurš saka: “Ko tu gribi, lai citi tev dara, to dari tu viņiem.”

Ja ikviens savā amatā, darījumos un tiedzniecībā paturētu šos vārdus acu priekšā, domādams par savu tuvāko, tad tāds gan saprastu, kā pirkt un pārdot, ņemt un dot, aizdot un atdāvināt, solīt un turēt solījumus un tamlīdzīgi.

Un, uzlūkojot pasauli visā tās dzīvē, redzot, kā mantkārība ņem virsroku visās lietās, mēs nevien atrastu sev diezgan darba, ja gribam Dieva priekšā ar godu būt paēduši; bet arī izbītos no šīs postošās, nožēlojamās dzīves, kura ir tik ļoti pārslogota, sasaistīta un pārņemta ar rūpēm un  nedzirdētu zūdīšanos laicīgās barības un mantas dēļ.

Luters

Leave a Reply